logo

STANISLAV BABIUC

21 martie 1935 – 29.08.2023, satul Grimeşti, Briceni

 

Prin prezenta, Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, își exprimă profundul regret față de trecerea în neființă la data de 29 august 2023 a artistului plastic, membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova Stanislav BABIUC.

Stanislav BABIUC a absolvit școala medie în 1954. Din 1954 până în 1958 a efectuat serviciul militar în cadrul armatei sovietice, urmând, în paralel, cu frecvență liberă, cursurile Secţiei de Desen şi Pictură (prof. N .T. Sorokina) a Casei Unionale de Creaţie Populară din Moscova. În anii 1958-1963 a studiat la Şcoala Republicană de Arte Plastice I. E. Repin din Chişinău (profesori: I.Tâbîrţă şi A.Vasiliev), în perioada 1963-1967 a activat în cadrul Şcolii de Arte A. V. Şciusev din Chişinău. Din 1967 până în 1995 a predat desenul, pictura şi compoziţia la Şcoala Republicană de Arte Plastice I. E. Repin. Din 1996 până în 2013 a activat în calitate de profesor la Liceul Academic de Arte Plastice IgorVieru.

În 1957 debutează la expoziţiile organizate în context local, unional şi internaţional. În 1971 devine membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova şi din URSS, a aderat, de asemenea, la Asociaţia Internaţională a Artelor Plastice, AIAP UNESCO.

Pictura plasticianului Stanislav Babiuc s-a înscris în memoria cunoscătorilor artelor plastice prin calitatea riguroasă a tradiției școlii realiste, manifestate cu plenitudine la răscrucea anilor '60 - '70 a secolului trecut - timp în care artistul şi-a determinat opţiunile plastice şi propria faţetă stilistică a creaţiei, manifestată prin tradiția reprezentărilor mimetice ale lumii tangibile.

Omul şi peisajul înconjurător, diverse evenimente istorice şi cotidiene iau servit întotdeauna în calitate de laitmotiv de importanţă. Reperele plastice şi semantice ale tangibilului iau inspirat imaginaţia spre atingerea unui univers artistic fermecător, în care valenţele lirico-poetice ale spiritului s-au reliefat în mod preponderent.

Activând în domeniul tabloului figurativ-tematic, a portretului, peisajului şi naturii statice Stanislav Babiuc a creat o serie de tablouri de înaltă ţinută artistică şi rezonanţă culturală. Sunt semnificative în acest context tablourile La seceriş, Odă pământului natal, Primul oţel moldovenesc, Seară la Palanga, Portretul lui Constantin Constantinov, Sorişor. Portretul soţiei, Râşcani. Prima zăpadă ş.a.

Întreaga creaţie a artistului elucidează profunde modalităţi de structurare compoziţională armonioasă a spaţiului imaginii, utilizându-se vaste mijloace de expresie. Compoziţia întotdeauna echilibrată, elucidează viziunea artistului asupra lumii înconjurătoare, dar concomitent şi aspiraţiile spirituale ale artistului orientate spre armonie şi echilibru. Forma în calitate de element constructiv fundamental, - bine modelată, - elucidează profunzime a desenului şi întotdeauna este subordonată spaţiului prin tonalităţile de realizare a spaţiului tonal şi cromatic al imaginii.

Rămânând în albia artei tradiţionale pictura creată de către Stanislav Babiuc este aproape de om atât prin temele şi motivele abordate, cât şi prin modalităţile de zămislire a imaginii.

Opera artistului se regăsește în colecţii publice şi private din Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Italia, Israel, Olanda, Moldova, Federaţia Rusă.

Uniunea Artiştilor Plastici din R. Moldova exprimă condoleanţe familiei, rudelor, colegilor şi tuturor celor care l-au cunoscut.

În Necrolog au fost utilizate fragmente din scrierile lui Constantin Spânu, pictor, doctor în studiul artelor, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova

 

Ceremonia de adio va avea loc vineri, 01 septembrie 2023, ora 14:00 în incinta clădirii „Ritus”, str. Doina 193, cimitirul Sf. Lazăr

Dumnezeu să-l odihnească în pace!