logo

Congresul 17 al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova

va evea loc la 19 Februarie 2009, începutul lucrărilor la ora 9:00

Ordinea de zi:
1.   Darea de seamă a Consiliului UAP. Raportor - Anatol Rurac (Nicolae)
2. Darea de seamă a Comisiei de Cenzori
3. Alegerile noii conduceri UAP RM
4. Completări şi modificări la Statutul UAP. Statutul UAP este afişat pe pagina web al UAP RM: wwww.arta.md
5. Diverse

Statutul UAP RM:
1. Statutul în vigoare al UAP RM
2. Proiect de completareAlegeri 19 Februarie 2009, 09:00 –20:30, Centrul Expoziţional Constantin Brăncuşi

PREŞEDINTE UAP:

	JALBĂ Ghenadie, artist plastic – pictură


MEMBRI AI CONSILIULUI UAP:

1. AJDER Ecaterina, artist plastic (AD)
2. BACHIŢCHI Veaceslav, artist plastic – pictură
3. BĂTRÂNU Timofei, artist plastic – pictură
4. BOLBOCEANU Dumitru, artist plastic – pictură
5. BRAGA Tudor, Preşedintele Secţiei Critica de Artă
6. COBZAC Victor, artist plastic – pictură
7. COJOCARI Oleg, grafician
8. COJOCARU Ilie, artist plastic – pictură
9. DAGHI Ion, artist plastic (AD)
10. DAMIAN Mihai, preşedintele Secţiei Sculptură
11. FABIAN Tudor, grafician
12. HERŢA Valeriu, preşedintele Secţiei Grafică
13. JALBĂ Ghenadie, artist plastic – pictură
14. PEICEV Dumitru, artist plastic – pictură
15. VÂNAGĂ Valeriu, preşedintele secţiei Arta Decorativă (AD)
16. VRABIE Gheorghe, artist plastic – grafician
17. ZAMŞA Simion, grafician
18. ZBÂRNEA Tudor, artist plastic, preşedintele Secţiei Pictură
19. ZDERCIUC Ion, sculptor


COMISIA DE CENZORI:

BARBAS Eleonora, preşedinte, critic de artă
BULAT Alexandru, artist plastic – pictură
KOLOMEEŢ Polina, critic de artă
MIREANU Mihai, artist plastic – pictură
SEVERIN Ion, grafician