logo

II Expoziţia internaţională de grafică ART – LINIA

Iunie 9 – 30, 2009, se va desfăşura a II-a Expoziţie Internaţională de grafică «Art – linia», la Galeria Complexului Expoziţional a Bibliotecii Naţionale a Republicii Belarus, (or. Minsk, bul. Nezavisimosti, 116). Finalitatea proiectului vizează stabilirea de contacte de creaţie, punerea în valoare şi popularizarea celor mai noi tehnici, stiluri şi actualizarea atenţiei asupra genului vizat. În cadrul expoziţiei este prestabilit desfăşurarea unui concurs – evaluările sunt rezervate unui Juriu Internaţional.

Condiţii de participare:
• Participantul – ţara, va prezenta pînă la 20 lucrări grafice, dintre care, fiecare autor se va admite cu – nu mai puţin de 3 piese, dar nu mai mult de 5;
• Dimensiunile lucrărilor nu vor depăşi posiblilităţile reclamate de condiţiile de transportare;
• Dacă autorul expediază lucrările fără paspartu şi neîrămate, atunci dimensiunile lucrărilor nu vor depăşi parametrii de 600 × 800 mm;
• Lucrările configurate pot fi imprimate în orice tehnică, pe orice suport material (hîrtie, pânză etc.);
• Responsabilitatea pentru selectarea participanţilor revine curatorului naţional desemnat de ţara-participantă;
• Versiunile electronice după lucrări, cît şi portretul-foto a participantului la rezoluţia de 300 dpi, precum şi Cv-ul signaletic, se vor expedia la adresa de email: yastreb_fa@mail.ru, până la 28 маi, 2009, inclusiv;
• Lucrările în original se vor prezenta la Minsk, până la 30 mai 2009;
• Originalele fără paspartu şi neînrămate pot fi expediate pe cale poştală, la adresa: destinatar Fiodor A. Yastreb, Secţia activităţi a Galeriei Complexului Expoziţional a Bibliotecii Naţionale, bul. Nezavisimosti, 116, 220114,
or. Minsk, Republica Belarus;
• Certificările şi diplomele, vizînd rezultatele concursului, se vor înmâna participanţilor sau reprezentanţilor acestora.

Pentru contact: Curator general – Fiodor Yastreb; tel.: +375 29 779 53 48 (mob.), +375 17 293 28 23 (serviciu).
Răspunsurile şi intercomunicarea se vor efectua prin adresa WEB –
e-mail: yastreb_fa@mail.ru
# # #

en

II International Graphics Exhibition “Art-line” (Minsk)

June 9 – July 30, 2009 II International Graphics Exhibition “Art-line” will take place at the Gallery and Exhibition Complex of the National Library of Belarus (Minsk, Nezavisimosti ave. 116). The project goals: advanced graphic techniques and styles presentation, drawing attention to this current art, professional contacts expansion. Within the framework of these exhibition there will be organized a contest judged by the International jury.

Participation requirements:
• Every country presents 20 works (each participant can give no less than 3 and no more than 5 items);
• The works size is not limited if they are designed by the authors themselves;
• If the author sends a printed work without setting it into a frame and glass the works size should be no more than 60 x 80 cm.;
• The works can be performed in any graphic technique and any materials (paper, textile, etc.);
• National curator of each country-participant is in charge of the artists and their works selecting;
• Digital copies of the works (300 dpi) as well as the author's photo and CV should be sent to: yastreb_fa@mail.ru. The deadline is May 28, 2009.
• The works must be delivered to Minsk until 30 May 2009;
• Not framed works can be sent by mail to the address: 220114 Minsk, Nezavisimosti ave. 116, for F. Yastreb.
• Participants or their representatives will be given certificates.

Contacts:
Major curator: Fyodor Yastreb
Phone: +375 17 293 28 23
Mobile phone: +375 29 779 53 48
E-mail:yastreb_fa@mail.ru

# # #