logo

triPhaze DJ/VJ set

triPhaze DJ/VJ setconcert
perioada: 18 mai, 2008
organizator: Uniunea Artiştilor Plastici RM, Direcţia Proiecte
locaţie: Club BoozTime
vernisaj: 18 mai, 2008, ora 22:00


Comunicat de Presă

eveniment special

Hear the Pictures! See the Music!

în cadrul Festivalului Internaţional de
Film Documentar CRONOGRAF

Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, în parteneriat cu OWH TV Studio (www.owh.md), organizează în cadrul Festivalului Internaţional de Film Documentar CRONOGRAF un eveniment special – Hear the Pictures! See the music! Evenimentul are ca invitat principal pe Marek Brandt aka triPhaze (www.marek-brandt.de), DJ/VJ din Germania, care va susţine o prezentare audio/video în Club BoozTime, în ziua de Duminică, 18 mai 2008, orele 22:00 (str. 31 August 1989, nr. 117, Chişinău).

triPhaze este DJ şi VJ în acelaşi timp. În timpul prezentării lui imaginile şi muzica vor fuziona într-un conţinut unic. Combinînd muzica electrică, electronica şi drum'n'bass cu secvenţe din filme, el va crea o experinţă audio/video nouă. triPhaze lucrează cu muzica experimentală, arte vizuale şi fotografie, produce intalaţii audio, documentare experimentale non-narative şi soundscape în context “live cinema”.

triPhaze este muzician şi artist, el lucrează în contextul muzicii digitale, media art, networking şi video. În proiectele sale el foloseşte înregistrări facute într-un cadru al naturii, bucăţi sintetizate şi laptop. Un aspect important în prezentările sale este acordat conţinutului vizual, cu animaţii flash, clipuri video, imagini analog şi digitale. Muzica lui este mai mult de tip ambient, hipnotică pe alocuri, în care se foloseşte mult sunetul alb şi sub-bass, aceste sunete neobişnuite crează în majoritatea cazurilor o atmosferă emoţională care induce publicului o călătorie în timp – întocmai ca un film în capul tău.

În paralel cu profesia de muzicant triPhaze este fondatorul casei de discuri de muzică electronică experimentală – “Privatelektro” (www.privatelektro.de) şi producător a variate instalaţii audio şi video. Marek Brandt este şi unul din membrii fondatori ai cunoscutulei “Laptoporchester Berlin” (www.laptoporchester.de) şi membru al grupului “Parachute”.

Instalaţiile şi filmele lui au fost prezentate în toată lumea, în locuri ca: Galeria de Artă Contemporană – Leipzig; Nextwave Festival 2004 – Australia; Saidye Bronfman Centre of the Arts – Montreal, Canada; Stuttgarter Filmwinter – Germania; Academy of Visual Arts – Leipzig; Gwangju Biennale – Coreea de Sud etc.


Press Release

special event

Hear the Pictures! See the Music!

in the frame of International Documentary
Film Festival CRONOGRAF

Union of Fine Artists from Republic of Moldova, in cooperation with OWH TV Studio (www.owh.md) is organising in the frame of International Documentary Film Festival CRONOGRAF a special event – Hear the Pictures! See the Music!. The event has as its main guest Marek Brandt aka triPhaze (www.marek-brandt.de), DJ/VJ from Germany, who will present an audio/video show in Club BoozTime on Sunday, 18th of May, 10 pm (31 August 1989 str. nr. 117, Chişinău).

triPhaze is a DJ and VJ at the same time. During his show the pictures and the music will fuse into a unique content. Combining electric music, electronica and drum’n’bass with sequences from movies, he offers a new audio/visual experience. triPhaze workes with experimental music, visual arts and photography, produces sound installations, non narrative experimental documentations and soundscapes in live cinema context.

triPhaze is musician and artist. He works with digital music, media-art, networking and video. During his live-performances he uses field recordings, samples and digital analog synths and laptop. A very important aspect of his performances is the visual contents, with live - generated flash-animations, videos, analog and digital pictures. The live performances are more ambient-like, cluttered sounds with the use of hypnotic noise loops, white noise and sub-bass. As tool triPhaze uses also Granular Synthese and distant drums and creates most of the time a very emotional atmosphere and take the audience on a trip through time and unusual sounds - like a movie your head.

Beside being a musician, triPhaze is the founder of experimental electronic music label - “Privatelektro” (www.privatelektro.de) and member of the famous “Laptoporchester Berlin” (www.laptoporchester.de) and member of the group “Parachute”.

His videos and Installations are internationally screened, in such places like: Gallery of Contemporary Art – Leipzig; Nextwave Festival 2004 – Australia; Saidye Bronfman Centre of the Arts – Montreal, Canada; Stuttgarter Filmwinter – Germany; Academy of Visual Arts – Leipzig; Gwangju Biennale - South Korea, etc.http://www.hgb-leipzig.de/~wiel/wiel/projects/kimusawea/kimusawea.html
http://www.hgb-leipzig.de/~wiel/wiel/projects/WOLFEN_NORD/wolfen_nord.html
http://www.myspace.com/marekbrandt
http://www.privatelektro.de/triPhaze.html
http://www.marek-brandt.de

triPhaze DJ/VJ set


Clubul BoozTime | str. 31 August 1989, nr. 117, Chişinău © foto Us Vladimir
triPhaze DJ/VJ set