logo

Regulament de organizare a Expoziţiei – Concurs SALOANELE MOLDOVEI - 2020

 • Organizatori:

România - Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău;

Republica Moldova - Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Chișinău.

 • Parteneri:

România - Consiliul Judeţean Bacău, România; Primăria Municipiului Bacău, România; Uniunea Artiştilor Plastici din România; Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Bacău; Centrul de Cultură „George Apostu”, Bacău;

Republica Moldova - Muzeul Naţional de Artă al Moldovei; Direcţia Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău;

 • Scopul manifestării:

Expoziţia - Concurs de Artă Plastică Contemporană „Saloanele Moldovei - ediția a XXX-a” îşi propune să ofere publicului iubitor de artă o parte importantă din lucrările şi opera celor mai însemnaţi artişti români contemporani, promovarea creaţiilor de valoare autentică, precum şi integrarea artiştilor plastici într-un climat spiritual naţional.

 

 • Condiţiile de participare:

- Expoziţia este deschisă pentru toţi artiştii plastici, membri titulari şi stagiari ai Uniunilor de creaţie   din România şi Republica Moldova, precum şi acelora din diaspora;

- Participanţii vor declara pe propria răspundere că deţin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs (Anexa nr.1);

- Înscrierea la expoziţie se va face online în perioada 27.04 - 27.05.2020 pe adresa de e-mail:   saloanelemoldovei@cmiabc.ro în baza următoarelor documente:

- Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare (document Word);

- Imagini digitale color ale lucrărilor în format JPG, cu o rezoluţie de minim 120 DPI.

- Preselecţia lucrărilor se face de către Juriul Expoziţiei - Concurs „Saloanele Moldovei - ediția a XXX-a”, pe baza imaginilor şi a formularelor trimise de participanți;

- Juriul îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerinţelor expoziţiei;

- Nu se admit contestaţii;

- Lucrările se restituie participanţilor la sfârşitul perioadei de expunere, cu excepția lucrărilor premiate.

 

- Rezultatul preselecţiei va fi comunicat pe site-urile Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, România și UAP din Republica Moldova în perioadae 28 -29.05.2020;

- Lucrările acceptate vor fi trimise la adresele organizatorilor, la o data pe care o vom anunța ulterior:

 • artiștii din România: Galeriile de Artă „Alfa”, str. Mărășești nr. 12, Bacău, jud. Bacău, cod postal 600018
 • artiștii din Republica Moldova: Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău, Republica Moldova;

 

 • Cerinţele faţă de lucrări:
 1. În cadrul preselecţiei un autor poate prezenta juriului cel mult 3 (trei) poze a 3 (trei) lucrări executate în ultimii 2 ani.
 2. Artiștii care au trecut preselecția vor expune 1 (una) lucrare în cadrul expoziției-concurs.
 3. În expoziţie sunt admise lucrările care nu au mai participat în cadrul altor concursuri.
 4. Lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calităţi tehnice, cât şi estetice.
 5. Lucrările parietale trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: grafică, pictură: minim 60 cm latura mică, maxim 200 cm latura mare (inclusiv poliptic).
 6. Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 1,50m2 şi să fie manipulabile de două persoane.
 7. Lucrările prezentate vor fi ambalate şi marcate corespunzător, pe verso-ul lucrării fiind însemnate următoarele date: autorul, titlul lucrării, tehnică, dimensiuni, anul executării, adresă, telefon, e-mail.
 8. Lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în care suportul este special conceput pentru expunerea unei lucrări tridimensionale, acesta trebuie să însoţească lucrarea.
 9. Ambalajul lucrării trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.

 

 • Juriul:

- Juriul va fi compus din minimum 7 membri: personalităţi notorii din domeniul artelor plastice, critici de artă, reprezentanţi ai instituţiilor organizatoare, selectaţi de către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România și Consiliul de Conducere al UAP din Republica Moldova.

- Juriul se va întruni:

 1. a) În cadrul dezbaterilor şi avizării lucrărilor promovate la expoziţie;
 2. b) Va nominaliza laureaţii premiilor după originalul lucrărilor selectate.

 

Notă: O persoană poate fi membru al juriului o dată la 3 (trei) ani.

 

 • Premii:

- Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova; Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, România; Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Republica Moldova;  Centrul de Cultură „George Apostu”, Bacău, România; Uniunea Artiştilor Plastici din România; Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova; Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Bacău; Consiliul Judeţean Bacău, România; Primăria Municipiului Bacău, România; Direcţia Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, Republica Moldova.

 

 • Responsabilităţile organizatorilor:

- Organizarea expoziţiei cu lucrările selectate în urma jurizării;

- Siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora până la returnarea lor (personal sau la curierat);

- Promovarea expoziţiei la nivel local şi internaţional;

- Returnarea lucrărilor conform calendarului propus de expoziţie;

- Cheltuielile de organizare (transportul lucrărilor peste hotare, editarea catalogului expoziţiei, transportul premianţilor şi al membrilor juriului la vernisaje, cazarea) vor fi suportate de către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România și Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

 

 • Responsabilităţile participanţilor:

- Respectarea tuturor condiţiilor de participare;

- Trimiterea tuturor materialelor solicitate de organizatori;

- Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul transportului;

- Artiştii îşi pot asigura lucrările în mod individual;

- Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a lucrării.

 

 • Calendarul expoziţiei:

- Perioadă înscriere: 27.04 - 27.05.2020.

- Anunțarea rezultatelor preselecţiei: 28 - 29.05.2020.

 

Vom anunța, în funcție de evoluția evenimentelor, datele legate de: perioada de primire a lucrărilor, datele vernisajelor de la Bacău și Chişinău, perioada de returnare a lucrărilor.

 

 • Dispoziţii generale:

- Organizatorii au dreptul de a utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, cataloage, informaţii personale transmise de către artistul plastic organizatorilor „Saloanelor Moldovei”;

- Lucrările expuse pot fi comercializate pe durata expoziţiei cu acordul autorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea lucrărilor care diferă de imaginea trimisă spre jurizare;

- La concurs nu participă lucrările membrilor juriului şi ale invitaților de onoare;

- Lucrările premiate vor intra în colecţiile Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România; Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, Republica Moldova, Centrului de Cultură „George Apostu”, Bacău, România, Galeria UAP din R. Molodova.

 

- Adresa de e-mail la care se vor trimite informațiile necesare pentru înscriere:  

saloanelemoldovei@cmiabc.ro

 

- Informații suplimentare:

 • Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, România:
 • 0744 177960 - Dionis Pușcuță, șef Muzeul de Artă Bacău;
 • 0740 241044 - Marcela Gavrilă, muzeograf Muzeul de Artă Bacău;
 • Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova: tel: 022 24-50-24; 079 701 888; uap.rmd@gmail.com;
 • saloanelemoldovei@cmiabc.ro

 

Anexa nr.1 Descarcă formularul