logo

Regulament privind acordarea calităţii de membru stagiar sau titular al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova

APROBAT

în şedinţa Consiliului AO Uniunea Artiştilor

Plastici din Republica Moldova

proces-verbal nr. 1 din 18 ianuarie 2011

completat în şedinţa Consiliului A.O. Uniunea Artiştilor

Plastici din Republica Moldova

Proces-verbal nr.8 din 21 noiembrie 2018

 

REGULAMENTUL

privind acordarea calităţii de membru stagiar sau titular

al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova

 1. Dispoziţii generale
 2. Conform Statutului Uniunii Artiştilor Plastici din RM aprobat de Congresul XVII Extraordinar din 19.02.2009, poate fi membru al Uniunii Artiştilor Plastici din RM orice artist plastic profesionist a cărui prestaţie este recunoscută public prin creaţiile sale şi prin participarea activă la viaţa culturală şi spirituală, fiind exclus de a fi supus unor discriminări sub motiv de credinţă, religie, de naţionalitate sau convingeri politice şi care îndeplineşte condiţiile stabilite de Statutul şi Regulamentele Uniunii Artiştilor Plastici din RM.
 3. Uniunea Artiştilor Plastici din RM este formată din membri titulari şi stagiari.
 4. Primirea de noi membri, titularizarea de membri se face individual, prin hotărîrea Consiliului Uniunii Artiştilor Plastici din RM, la propunerea Secţiilor de specialitate.
 5. Conform Statutului Asociaţiei pct.5.3 „fiecare membru al Asociaţiei achită anual cotizaţia de membru”.

 

Procedura de primire şi titularizare
ca membru al Uniunii Artiştilor Plastici din RM

 1. Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 • să fie absolvent al unei instituţii superioare de specialitate;
 • să aibă o activitate artistică publică (expoziţie cu juriu sau personală), prioritar - în cadrul activităţii Uniunii Artiştilor Plastici din RM;
 • să facă dovadă, la primirea ca membru stagiar, a activităţii profesionale desfăşurate;
 1. Candidatul trebuie să depună următoarele acte:
 2. Fişa personală   (Partea 1)  (Partea 2)
 3. Cerere către Consiliul UAP  (Model Cerere)
 4. Recomandare din partea secţiei;
 5. Trei recomandări din partea membrilor titulari ai UAP
 6. Adeverinţă de participare la expoziţii în cadrul UAP sau Muzeului Naţional de Artă al Moldovei
 7. CV-ul (autobiografia) detaliat
 8. Trei fotografii personale: două 3×4 (color) şi una artistică (color);
 9. Xerocopii ale:
 10. diplomei de absolvire a instituţiei superioare de specialitate;
 11. buletinului de identitate;
 12. materialelor publicate în presă;
 13. Zece-cincisprezece fotografii ale lucrărilor de autor, aranjate pe hârtie A4, cu specificarea datelor concrete:
  a) denumirea lucrării
  b) tehnica şi anul executării;
  c) dimensiuni.
 14. O mapă culoarea albastră (cu 20 maxim 40 de foi)   pentru pretendenţii stagiari 
 15. O mapă culoarea albastră ( cu 60-80, maxim 90 de foi) pentru pretendenţii titulari
 1. Solicitanţii vor prezenta, în funcţie de secţie, următoarele lucrări în original (lucrările de diplomă nu se acceptă):

Secţia pictură

 • titularizări (membru titular) - 10-15 lucrări de pictură;
 • primiri (membru stagiar) - 10-12 lucrări de pictură;

Secţia sculptură

 • titularizări (membru titular) - 7 lucrări de sculptură;
 • primiri (membru stagiar) - 5 lucrări de sculptură;

Secţia grafică

 • titularizări (membru titular) - 12 lucrări de grafică;
 • primiri (membru stagiar) - 10 lucrări de grafică;

 

 1. foto/video
 • titularizări (membru titular) - 10-15 foto originale;
 • primiri (membru stagiar) - 10-15 foto originale (format nu mai mic de A3);

Secţia de artă decorativă

 1. tapiserie - 3 tapiserii sau o lucrare monumentală şi 5 proiecte desenate;
 2. sticlă sau ceramică - un ansamblu funcţional şi alte 5 lucrări diferite în material definitiv;
 3. imprimeuri sau ţesături - 7 buc. material imprimat sau ţesut, după caz, fiecare 1 m liniar cu lăţimi diferite sau sub forma unui panou şi 5 schiţe de lucru;
 4. podoabe, bijuterii - 5 ansambluri de lucrări, fiecare constituind din minim 3 piese;
 5. artă vestimentară - 5 lucrări, fiecare constituind câte un ansamblu vestimentar (unicat);
 6. jocuri şi jucării - 10 prototipuri de jucării şi 5 jocuri, însoţite fiecare de documentaţia de execuţie (schiţe de idei, desene intermediare);
 7. piese decorative executate din diferite materiale - 10 lucrări, din care una să constituie un ansamblu utilitar;

Notă: Acelaşi număr de lucrări pentru primiri şi titularizări.

Secţia scenografie

 • titularizări (membru titular) - 6 spectacole de teatru (decor sau costume), din care 3 spectacole realizate după data primirii în Uniunea Artiştilor Plastici din RM sau 4 filme artistice de lung metraj (decor sau costume), din care 2 realizate după data primirii în Uniunii Artiştilor Plastici din RM sau 10 filme desen animat (decor), din care 5 filme realizate după data primirii în Uniunii Artiştilor Plastici din RM sau 6 filme desene animaţie păpuşi, din care 3 realizate după data primirii în Uniunii Artiştilor Plastici din RM. Participarea la două Trienale sau o expoziţie personală şi una colectivă de scenografie;
 • primiri (membru stagiar) - 3 spectacole de teatru (decor sau costume) sau 2 filme artistice de lung metraj (decor sau costume) sau 5 filme de animaţie (decor) sau 3 filme de animaţie păpuşi (decor sau păpuşi). Participarea artiştilor la o Trienală de scenografie sau o expoziţie colectivă sau personală de scenografie;

Notă: Artiştii vor prezenta atât pentru primiri, cât şi pentru titularizări următoarele - 10 schiţe decor plus o machetă sau 30 schiţe costume. Material documentar - film, fotografii, video.

Notă: material documentar - film, fotografii, video.

Secţia pictură religioasă

 • Candidaţii care au realizat în domeniul picturii religioase se pot prezenta cu lucrări executate pe lemn sau sticlă, creaţii originale - 10 lucrări, sau pot prezenta planşe, documente foto, diapozitive, casete video, pliante, cataloage etc., din care sa rezulte creaţia artistică originală realizată în tehnici diferite, în cadrul unor mănăstiri, biserici, etc.

Secţia critică

- 3 studii publicate, având minim 20 de pagini sau 1 studiu publicat şi 20 de cronici plastice publicate în revistele de specialitate. Studiile publicate şi cronicile ce se prezintă pentru titularizare trebuie să fie altele decât cele de la primirea ca stagiar.

Notă: Acelaşi număr de lucrări pentru primiri şi titularizări.

 1. Inclusiv pentru toate Secţiile: lucrările prezentate pentru titularizare vor fi altele decît cele prezentate pentru primirea ca membru stagiar.

III. Dispoziţii finale

 1. Pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea de primire (membri stagiari) şi titularizare ca membru al Uniunii Artiştilor Plastici din RM, candidaţii plătesc în contul Uniunii Artiştilor Plastici din RM o taxă unică nerambursabilă, care va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului Uniunii Artiştilor Plastici din RM, iar chitanţa se anexează la dosarul candidatului, dosar care mai apoi se înaintează Consiliului Uniunii Artiştilor Plastici din RM la şedinţa de examinare a primirilor (membri stagiari) şi titularizărilor (membru titular) în Uniunea Artiştilor Plastici din RM.
 2. Atribuţii administrative privind primirea cererilor, a actelor necesare, comunicarea hotărârilor Consiliului Uniunii Artiştilor Plastici din RM, evidenţa membrilor Uniunii Artiştilor Plastici din RM, vor fi organizate şi aduse la îndeplinire de către preşedinţii Secţiilor în colaborare cu Conducerea Operativă a Uniunii Artiştilor Plastici din RM.
 3. Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării acestuia de către Consiliul Uniunii Artiştilor Plastici din RM.