logo

BAKIŢKII Veaceslav, BAKIŢKAIA Olga: DUET

BAKIŢKII Veaceslav, BAKIŢKAIA Olga: DUETexpoziţie personală
perioada: 04 - 24 Noiembrie, 2010
organizatori: Ministerul Culturii al RM
Uniunea Artiştilor Plastici din RM
vernisaj: 04 Noiembrie 2010, ora 15:00
locaţie:
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău
Program 10:00-18:00. Luni închis
harta Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi

Invitaţie
Poster

BAKIŢKII Veaceslav, curriculum vitae
BAKIŢKAIA Olga, curriculum vitae


Duet


Veaceslav Bakiţki, debut � 1983, vine la a V-a expoziţie personală cu un palmares formidabil.
Omniprezent în viaţa artistică naţională şi internaţională, inclusiv, a reprezentat pictura R. Moldova la expoziţii peste hotare.
Opera, chiar din anul debutului, a intrat în focarul atenţiei criticii de artă. Este înalt apreciat la concursurile de artă contemporană, de exemplu la Saloanele Moldovei, distins cu premiul acordat de Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, România (1998).
Consecvent promovează tradiţiile realiste, într-un limbaj plastic în care elemente novatoare ale artei moderne sunt organic însuşite pentru a configura mesaje în cheie metaforică adesea virate către simboluri/simbolic.
Aici preferă să recurgă la texte biblice şi mitologice, pe care le reactualizează ca viabile să reflecte preocupările omului contemporan şi viaţa spirituală la zi.
Valorifică din plin calităţile culorilor ce le ordonează, de regulă, în game complexe, conform principiului complementarelor. Lucrătura este în tuşe dezinvolte, energice şi cu dexteritate. În structura imaginii, uneori sunt induse aglomerări de mase cromatice � uşor diferenţiate tonal şi valoric � aşternută tumultuos conform logicii sinesteziei vizuale alese pentru tablou. Alteori, forme geometrice, cifre s.a. în culoare proprie, pe rol de element misterios.
Prestaţia de pedagog înseamnă o autoritate de referinţă în domeniu, chiar şi pentru studenţii care nu-i sunt discipoli direcţi.

Olga Bakiţkaia,
vine parcă, să confirme definiţia părintelui-fondator al criticii de arte Winkelman, că dinastiile de creatori sunt promotorii de referinţă ai tradiţiilor toposului cultural � baza dezvoltării creativităţii însăşi. Este la a IV-a personală, îndărătul căreia cunoaştem o participare activă la viaţa artistică, însoţită de recunoaşterea calităţilor şi capacităţilor învederate, acasă şi în Ucraina, unde, asemenea părintelui său (precum şi al fratelui), a studiat. Se remarcă printr-un colorit sonor şi proaspăt.
Conexiunea la tradiţiile culturii ucrainene, probate de creatorii noştri, prezintă un indice al racordării fireşti a culturii noastre la contextul evoluţiei regionale a concertului cultural continental european. Totodată, fiecare în parte, prezintă o identitate distinctă şi inconfundabilă.

Tudor Braga, critic de arte