logo

Regulamentul Salonului Național de Artă Contemporană

 

Descarcă fișa de înscriere

 

SALONUL NAȚIONAL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ

Expoziție-Concurs dedicată aniversării a 120-a de la fondarea

Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova,

Decernarea premiilor UAP pentru anul 2023

Sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova

 • Organizatori:

Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova

 • Parteneri:

Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Primăria municipiului Chișinău

 

 • Scopul manifestării:

Decernarea Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova (pentru anul 2023) în cadrul Expoziţiei-Concurs de Artă Contemporană Salonul Național de Artă Contemporană, consacrat celei de-a 120-a aniversări de la înființarea UAP. Organizatorii/Uniunea își propune să aprecieze cele mai valoroase creații ale artiștilor plastici, membri titluri și stagiari ai UAP din RM, elaborate pe parcursul anului, să ofere publicului iubitor de artă opera celor mai valoroși artiști contemporani, să promoveze creațiile și valorile artei profesioniste.

 

 • Condițiile de participare:
 • Expoziția este deschisă pentru artiștii plastici – membri titulari și stagiari ai UAP, rezidenți în Republica Moldova și diaspora.
 • Participanții vor declara pe propria răspundere, că dețin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs;
 • Cotizația de membru UAP achitată pe anul în curs și lipsa datoriilor față de UAP.
 • Nominalizările sunt pentru următoarele categorii:
 1. Premiul Mare
 2. Premiul pentru Excelență
 3. Premiul pentru Pictură
 4. Premiul pentru Grafică
 5. Premiul pentru Sculptură
 6. Premiul pentru Artă Decorativă
 7. Premiul pentru Scenografie
 8. Premiul pentru Critică/Curatoriat
 9. Premiul pentru Tineret (18-35 ani)

 

 • Pentru categoria Premiul Mare al UAP și pentru Premiul pentru Excelență se va lua în considerare întreaga activitate de creație artistică.
 • Candidații pentru categoria Critică, vor prezenta lucrări dedicate artei contemporane: culegeri de eseuri, monografii, studii critice, curatoriat (organizarea unei expoziții) – referitoare la expozițiile din cadrul CE. Brâncuși și MNAM.

 

 • Dosarul de candidat va fi prezentat în format digital sau fizic, se va depune pe domenii (Pictură, Grafică, Sculptură, Artă Decorativă, Scenografie, Critică/Curatoriat, Tineret (18-35 ani) și va cuprinde: CV-ul artistului, dovezi ale expozițiilor personale, perioada și locul de expunere – cataloage (foto coperta), materiale publicitare reprezentative (afișul) ale proiectelor vizuale / 3-5 fotografii ale lucrărilor realizate în anul în curs, cu datele tehnice înregistrate în formularul de înscriere.
 • Candidatura nu se va putea înregistra în absența documentelor enumerate mai sus.
 • Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare (document Word);
 • Imagini digitale color ale lucrărilor în format JPG, cu o rezoluție de minim 120 DPI. Calitatea imaginilor trimise trebuie să corespundă originalului lucrărilor;
 • Preselecţia lucrărilor se face de către Juriul Expoziţiei-Concurs, pe baza imaginilor şi a formularelor trimise de participanţi;
 • Juriul își rezervă dreptul de a propune candidaturi pentru categoria Marele Premiu și Premiul pentru Excelență, la fel juriul își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerinţelor expoziţiei;
 • Nu se admit contestaţii;
 • Rezultatul preselecţiei va fi comunicat pe site-ul UAP din Republica Moldova;
 • Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 24 octombrie – 31 octombrie 2023 la adresa organizatorului:

Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău, Republica Moldova.

 • Jurizarea lucrărilor, după preselecție, va avea loc la CE Brâncuși.
 • Lucrările se restituie participanților la sfârșitul perioadei de expunere.

Notă: Formularele expediate la o adresă de e-mail ce nu este indicată în prezentul regulament, nu vor fi examinate de către membrii juriului.

 • Cerințe față de lucrări:
 1. În cadrul preselecției un autor va prezenta juriului un portofoliu compus din activitatea artistică pe perioada de la publicarea Regulamentului până la momentul desfășurări jurizării (aproximativ noiembrie 2022 – octombrie 2023).
 2. Artiștii care au trecut preselecția vor expune 1 (una) lucrare în cadrul expoziției-concurs.
 3. În expoziție sunt admise lucrările care nu au mai participat în cadrul altor concursuri.
 4. Lucrările înscrise trebuie să demonstreze calități tehnice și estetice.
 5. Lucrările parietale trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: grafică, pictură – minim 60 cm latura mică, maxim 200 cm latura mare (inclusiv poliptic).
 6. Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 1,50 m2 și să fie manipulabile de două persoane.
 7. Lucrările prezentate vor fi ambalate și marcate corespunzător, pe verso lucrării fiind însemnate următoarele date: autorul, titlul lucrării, tehnica, dimensiunile, anul executării, adresa, telefonul, e-mailul.
 8. Lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în care suportul este special conceput pentru expunerea unei lucrări tridimensionale, acesta trebuie să însoțească lucrarea.
 9. Ambalajul lucrării trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.

 

 • Juriul
 • Juriul va fi compus din minim 11 membri: personalități notorii din domeniul artelor plastice, critici de artă selectați de către Consiliul de Conducere al UAP din R. Moldova.
 • Juriul se va întruni:
 1. În cadrul dezbaterilor și avizării portofoliilor și lucrărilor promovate la expoziție.
 2. Va nominaliza laureații premiilor după originalul lucrărilor selectate.
 3. Juriul va respinge lucrările care nu corespund cerințelor – criteriilor estetice și tehnice.

 

 • Responsabilităţile organizatorilor:
 • Organizarea expoziției cu lucrările selectate în urma jurizării;
 • Siguranța lucrărilor din momentul primirii acestora, până la returnarea lor;
 • Promovarea expoziției la nivel local și internațional;
 • Returnarea lucrărilor conform calendarului propus de regulamentul expoziției;

 

 • Responsabilităţile participanţilor:
 • Respectarea tuturor condițiilor de participare;
 • Trimiterea tuturor materialelor solicitate de organizatori;
 • Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul transportului;

 

 • Calendarul înscrierii la concurs și perioada expoziției:
 • Perioada înscrierii: 01 august – 16 octombrie 2023;
 • Anunțarea rezultatelor preselecției: 23 octombrie 2023;
 • Intervalul de primire a lucrărilor 24 octombrie – 31 octombrie 2023;
 • Jurizarea 2-3 noiembrie 2023
 • Vernisajul - 09 noiembrie 2023;
 • Organizarea unei mese rotunde dedicate evenimentului cu genericul Uniunea Artiștilor Plastici din R. Moldova - 120 de ani de activitate – 23 noiembrie 2023;
 • Perioada de returnare a lucrărilor – 27 noiembrie – 22 decembrie 2023.

 

 • Dispoziții generale:
 • Organizatorii au dreptul de a utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, cataloage, informații personale transmise de către artistul plastic organizatorilor.
 • Lucrările expuse pot fi comercializate pe durata expoziției cu acordul autorului și cu respectarea legislației în vigoare;
 • Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza expunerea lucrărilor care nu corespund cerințelor estetice și tehnice solicitate de regulament;
 • La concurs nu participă lucrările membrilor juriului.
 • Adresa de email la care se vor trimite documentele necesare pentru înscriere: premiiuap@gmail.com
 • Informații suplimentare legate de expoziție puteți obține la următoarele numere de contact: Chișinău, Republica Moldova: tel: 022-24-50-24; 079701888;  

FIȘA DE ÎNSCRIERE

la concursul PREMIILE UAP (pentru anul 2023)

Anexa 1.

 

Numele, prenumele artistului ______________________________________________________

 

1.       

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII:

2.       

MEMBRU UAP (ANUL):

3.       

ADRESĂ:

4.       

REZIDENT STUDIO:

5.       

WEB-SITE:

6.       

E-MAIL:

7.       

TELEFON:

 

 

Criterii

Titlul evenimentului/expoziției/actului

1.                   

Expoziții personale

a)   CE C. Brâncuși, MNAM

 

 

b)   galerii de artă, case de cultură, ambasade

 

 

c)    biblioteci, alte instituții

 

2.            

Expoziții reprezentative/de grup/naționale

 

3.                   

Expoziții internaționale

 

4.                   

Simpozioane/Tabere de creație naționale și internaționale

 

5.                   

Diplome naționale/internaționale

 

6.                   

Premii naționale/internaționale

a) în cadrul expozițiilor

 

 

b) Premiul Tineretului

 

 

c) Medalia UAP Mihail Grecu

 

 

d) Premiul Ministerului Culturii Mihail Grecu

 

 

e)    Medalia Mihai Eminescu

 

7.

Titluri onorifice:

a)   Om Emerit

 

 

b)   Maestru în Artă

 

 

c)    Artist al Poporului

 

8.

Distincții/ordine:

a)   Ordinul Gloria Muncii

 

 

b)   Ordinul Republicii

 

 

d)   Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, România

 

9.

a) Lucrări în colecții publice

 

 

b) Lucrări în for public

 

 

c) Lucrări în colecții private

 

10.

Alte activități culturale

 

 

NOTĂ! Anexe la CV

 1. CV-ul va fi completat pentru perioada menționată în Regulament.
 2. Se anexează materiale publicitare reprezentative ale proiectului vizual – afișul (titlul expoziției, perioada și locul de expunere), copii ale diplomelor/premiilor/titlurilor/distincțiilor, fotografii a 5 lucrări maxim.

 

 

Anexa 2. Lista lucrărilor înscrise la concurs

 

Nr. crt.

TITLUL LUCRĂRII

TEHNICĂ

DIMENSIUNI

(cm)

ANUL REALIZĂRII LUCRĂRII

PREȚ

Drept de autor

LEI

EURO

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ! Se anexează 5 fotografii ale lucrărilor înscrise în concurs în format fizic pe hârtie sau A4 și digital la rezoluție de minim 300 dpi, o fotografie portret format ¾ cm la rezoluție de 300 dpi, un scurt text critic maxim un A4.

 

 • Prin prezenta, declar că sunt autorul exclusiv al lucrărilor prezentate asupra cărora am drepturi nelimitate.
 • În calitate de autor dau acordul ca organizatorii concursului să folosească lucrările mele în modul specificat în Regulamentul concursului pentru Premiile UAP.
 • Sunt de acord cu utilizarea materialelor trimise, în scopul promovării expoziției prin editarea materialelor promoționale.
 • Sunt de acord să pun la dispoziția acestui eveniment, pe toată durata lui, lucrarea cu care particip.
 • Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Declar că lucrarea de mai sus poate fi vândută DA - NU (subliniați cuvântul corespunzător).

 

 

Data ________________                                                                 Semnătura ________________