logo

Al Cincilea Anotimp

Al Cincilea  Anotimpexpoziţie personală foto
perioada: 17 - 23 octombrie
organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din R.M.
locaţie: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi
vernisaj: 17 Octombrie 2007, ora 16:00

Andrei VIZIRU


Octombrie 17, 1957,
născut satul Costuleni, raionul Nisporeni (azi, Ungheni)
Republica Moldova

Rezident: str. Munceşti 404, ap. 41, Chişinău
Tel: 537288, 406860, 0697442237

Formarea
1965-1975 Şcoala medie, Costuleni, raionul Ungheni
1978-1983 Facultatea de jurnalistică, Universitatea de Stat din Moldova

Consacrarea
1983-2004 Corespondent, Compania de Stat Teleradio-Moldova
2000 Redactor-şef, prin cumul, ziarul „Universitas”, ULIM, Chişinău
2000-2001 Şef departament Publicistică, prin cumul, ziarului „Naţional”, Chişinău
2004-2007 Redactor-prezentator, Compania publică Teleradio-Moldova, Chişinău
Realizează şi prezintă la Radio-Moldova emisiunile artistice „În lumea artelor”, „Microfonul vesel”, „Portrete literare”, „Satele Moldovei mele” Compania publică Teleradio-Moldova, Chişinău

Expoziţii personale
2003 Biblioteca „Dimitrie Cantemir”, Ungheni
2004 Colegiul Naţional de Comerţ (CNC), ASEM, Chişinău
2004 ASEM, Chişinău
2004 Uniunea Scriitorilor din Moldova, Chişinău
2004 Casa Radio, Compania Chişinău
2004-2005 Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
2005 Biblioteca Publică Ştefan cel Mare şi Sfânt, Chişinău
2005 ASEM, Chişinău
2005 ULIM, Chişinău

Expoziţii reprezentative
2003 Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, ediţia VII, Chişinău
2004 Salonul Internaţional de Carte pentru Copii, ediţia VIII, Chişinău
2005 Centrul de Cultură şi Artă Ginta Latină, Chişinău
2005 Tabăra Internaţională de Creaţie Parcova-2005,
ediţia-III, satul Parcova, raionul Edineţ
2005 Aleia Clasicilor, Chişinău

Stagii de reciclare
1986 Cursuri de reciclare, Compania de Stat Teleratio-Moldova

Tabere de creaţie
2005 Parcova, Edineţ, Republica Moldova

Premii, distincţii
1977 Diploma de Onoare, acordată de Comandantul grupei de Sud ai Armatei Sovietice,
Dyor, Ungaria
2001 Diploma de Onoare, Compania de Stat Teleradio-Moldova, Chişinău
2005 Diplomă , Tabăra Internaţională de Creaţie Parcova-2005, ediţia III,
satul Parcova, r-ul Edineţ

Lucrări în colecţii publice
2006 Centrul Internaţional Academic Eminescu, Chişinău
2006 Biserica Sf. Teodora de la Sihla, Chişinău

Lucrări în colecţii private
Franţa, Italia, Japonia, Republica Moldova, România

Bibliografie
Autor de cărţi editate
2002 Autografe pe cer şi suflet, Timişoara, Editura Augusta, România. – 372 p.
2004 Cei şapte ani de acasă sau cele şapte miracole ale copilăriei,
Chişinău, Tipografia Centrală
Colaborări la ziarele
Vo slavu Rodinî, Octombrie, Tinerimea Moldovei, Învăţămîntul Public(Făclia), Glasul Naţiunii, Literatura şi Arta, Ţara, Naţional, Moldova şi Lumea, Universitas

Apariţii în cărţi colective
Lupta continuă Ilie Ilaşcu, 1994
Sonograf, Chişinău, Editura Pontos, 2005
Localităţile Republicii Moldova, Itinerar publicistic ilustrat, Chişinău, 2007
Biblioteca Naţională a Republiciii Moldova, La Biblionhéquue Nationale de la République de Moldova, The National Library of the Republic of Moldova, Imaginea Republicii Moldova în străinătate, L'image de la République de Moldova, The abroad image of the Republic of Moldova. Almanah/Almanach/Almanac. Chişinău, 2004, nr. 2

Periodice
VIZIRU, Grigore, Totuşi, dacă dragoste nu e, nimic nu e!, în Literatura şi Arta, Chişinău, 1998, Mart 12. — P. 5.
BORŞ, Iurie, Autografele–un minunat dar de suflet, în Tineretul Moldovei, Chişinău, 2003
ROIBU, Nicolae, în Timpul, Chişinău, 2003
VIZIRU, Victoria, Lumina din suflet, în Noua Generaţie, Ungheni, 2003, decembrie
MORARU, Victor şi Isac, Serafim, Un minunat dar de suflet, în Literatura şi Arta, Chişinău, 2003, martie
BORŞ, Iurie, Lecţie de patriotizm la Biblioteca de Arte, în Tineretul Moldovei, Chişinău, 2004, mai
BORŞ, Iurie, Andrei Viziru în căutarea clipelor frumoase, în Tineretul Moldovei, Chişinău, 2004, mai
DVORACIC, A. , Cartea – medicină a sufletului, Interviu cu Andrei Viziru, Chişinău-Republica Moldova, în Biblioteca, Iaşi, Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi”, 2004, nr.7, 8, 9, pp. 48 – 49
BENU, Aurel, Lumea Văzută în fotografii de Andrei Viziru, în Glasul Naţiunii, Chişinău, 2005, ianuarie
COJOCARU, Corina, ASEM-gazda celor şapte ani de acasă, în Economic, Chişinău, ASEM, 2005, mai
TM, Andrei Viziru şi „Cei şapte ani de acasă”, în Tineretul Moldovei, Chişinău, 2005, februarie
Benu, Aureliu, Sub semnul iubirii, în Glasul Naţiunii, Chişinău, 2005, februarie.
JOSANU, Efim, în Literatura şi Arta, Chişinău, 2005
CIOBANU, Constantin I., Sub zodia lui Saturn, în revista Sud Est, Chişinău, 2005, nr. 3
REABŢOV, Gheorghe, Primăvara toamnei lui Andrei Viziru, în Jurnal de Chişinău, Chişinău, 2007 16 Octombrie
FIODORUC, Tatiana, Andrei Viziru „Autografe pe cer şi suflet” (CAE), Activităţi culturale: ianuarie – martie, pe www.hasdeu.md/bibliopolis

ANDREI VIZIRU Web code:
www.jurnal.md/
www.hasdeu.md/bibliopolis
cic.cryo.ro/raport
lib.ase.md
bnrm.m
Al Cincilea  Anotimp