logo

Bienala Internaţională de Pictură 2011

Bienala Internaţională de Pictură 2011expoziţie - concurs
perioada: 08 - 27 Noiembrie, 2011
organizatori: Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din R. Moldova
Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău
Fundaţia Sturza
vernisaj: 08 Noiembrie 2011, ora 15:00
locaţie: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău
Program: 10:00-18:00. Luni închis
harta Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi

Invitaţie Invitaţie


Comunicat de presă
Press release (English)
Expozanţii BIP 2011
Legături externe

>>> R E G U L A M E N T Pagina oficială

Bienala Internaţională de Pictură
Ediţia 2011, Chişinău, Moldova

Regulament 2011

Organizatori:

Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău
Centrul de Artă AMPRENTE
în parteneriat cu
Fundaţia Sturza
Institutul Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău
În perioada 8 – 27 noiembrie, 2011 la Centrul Expoziţional "C. BRÂNCUŞI"al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, bd. Ştefan cel Mare, 3, Chişinău va avea loc a II-a ediţie a Bienalei Internaţionale de Pictură.

Bienala Internaţională de Pictură Chișinau-2011 – este un spaţiu de promovare, valorificare şi integrare prin intermediul artei contemporane care apropie Republica Moldova de procesele artistice din lume, motivând astfel fenomenul artistic naţional şi stimulând dezvoltarea domeniului picturii în toată varietatea sa.
Bienala Internaţională de Pictură va stabili la Chişinău un centru de atragere şi extensiune a expresiei artistice care ar crea un cadru de coexistenţă a celor mai diverse curente şi tendinţe estetice.

Scop:
”BIP Chisinau-2011” va oferi posibilitatea de a prezenta larg dinamica transformărilor în ultimii ani în domeniul picturii. Bienala va crea posibilităţi de expunere şi comunicare între artiştii din Moldova şi din străinătate. Expoziţia va crea un spaţiu pentru întâlniri şi dispute interdisciplinare. Aceasta ne va prezenta o gamă largă de abordări estetice şi mijloace de expresie plastică în domeniul picturii, demonstrând atât tehnicile şi tehnologiile moderne cât şi cele tradiţionale.

Eligibilitatea:
• Concursul este deschis pentru artiştii naţionali şi internaţionali care practică pictura.
• Solicitanţii pot înainta maxim două lucrări realizate în perioada 2009-2011.
• Se acceptă numai lucrări neexpuse anterior în cadrul altor expoziţii şi concursuri.
• Participanţii declară pe propria răspundere că deţin dreptul de exclusivitate asupra lucrărilor (Anexa 1).
Expoziţia va include şi lucrări ale artiştilor invitaţi. Artiştii invitaţi pot expune lucrări realizate anterior perioadei indicate în prezentul Regulament.

Procedura:
- Termen de aplicare – până la 01 august 2011
(notă: s-a prelungit termenul de aplicare până la 15 august 2011).
- Selecţia preliminară va fi efectuată de curatorul şi grupul de lucru al Bienalei în data de 01 august 2011 în baza formularelor de participare (însoţite de poze color ale lucrărilor şi a autorului). Informaţia cu imagini digitale poate fi transmisă prin e-mail şi va conţine în titlu „Bienala Chişinau-2011 ” .
- Rezultatele selecţiei vor fi comunicate solicitanţilor până la 10 august 2011.
- Lucrările admise în cadrul selecţiei preliminare pentru concurs însoţite de un formular de participare (anexa 1), urmează a fi expediate organizatorilor prin poştă sau pe alta cale,sau depuse personal in perioada 10 august – 10 septembrie 2011:
- artistilor rezidenţi ai Republicii Moldova la sediul Centrului Expoziţional C. Brâncuşi, bld. Ştefan cel Mare, 3, Chişinău.
- artiştilor participanţi din străinătate transmise prin poştă pe adresa Muzeului Naţional de Artă, pe numele curatorului Bienalei (Tudor Zbârnea).
- Participanţii vor suporta toate taxele şi cheltuielile de transport tur-retur.
- Lucrările depuse după 10 septembrie 2011 nu vor întra în catalogul Bienalei.

Juriul:
Juriul va fi compus din persoane notorii din domeniul artelor plastice, critici şi istorici de artă atât din Republica Moldova cât şi din străinătate. Acesta va nominaliza laureaţii premiilor Bienalei.
Juriul îşi rezervă dreptul de a dispune asupra valorii premiilor.
Rezultatele selecţiei concursului vor putea fi vizualizate pe site-ul Bienalei, www.biennialpaintingchisinau.com

Premiile:
Premiul Mare – 22 000 lei
Premiul I – 16 500 lei
Premiul II – 11 000 lei
Premiul III -- 8 000 lei
Premiul Fundaţiei Sturza – 11 000 lei
Trei Diplome de Excelenţă ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova
Trofeul Muzeului National de Artă al Moldovei Artmuseum .
Alte premii şi menţiuni.

Premiile vor fi înmânate în data de 08 noiembrie 2011, în cadrul ceremoniei de inaugurare a expoziţiei.
Artiştii premiaţi vor fi invitaţi la Chişinău pentru 3 zile pentru a participa la ceremonia de decernare a premiilor. Organizatorii vor asigura cheltuielile pentru cazare şi diurnă.

Date generale:
1. Organizatorii Bienalei îşi rezervă toate drepturile:
- de a prezenta lucrările în emisiuni TV, în presă, Internet, broşuri, cataloage, video, filme, orice suport electronic;
- de a utiliza datele personale ale artistului.
2. Lucrările premiate (Premiul Mare, Premiul I, II, III) vor deveni proprietatea Muzeului Naţional de Artă al Moldovei.
Lucrarea premiată de Fundaţia Sturza va fi transmisă în colecţia acesteia.
3.Fiecare participant va primi un catalog al Bienalei.
4. Participanţii rezidenţi ai Republicii Moldova achită taxa pentru catalog în valoare de 200 lei la casieria UAP din Moldova.
5. Participanţii străini achită taxa în valoare de 15 euro prin virament.
6. După închiderea expoziţiei lucrările nepremiate vor fi ridicate in termen de 7 zile.
7. Lucrările participanţilor din străinătate pot fi ridicate în termen de 30 zile. Cele trimise prin poştă, vor fi expediate artiştilor de către organizatori, cu achitarea la destinaţie.


Formularele de aplicare cu fotografii color (cu inscripţia Bienala Chişinău 2011) pot fi trimise pe adresa:

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei:
str. 31 August, 115
Chişinău, MD-2012
tel./fax: 00373- 22-24-17-30,
00373-22-24-53-32

Sau prin poşta electronică la e-mail: bip.chisinau@gmail.com

Formularul de participare poate fi descarcat accessand >>F O R M U L A R <<

Formularele de participare pot fi descărcate şi de pe site-ul oficial al Bienalei Internaţionale de Pictură Chişinău -
biennialpaintingchisinau.com/images/Formular.doc*************

Formular de participare

Prin prezenta declar că sunt autorul exclusiv al lucrărilor asupra cărora am drepturi nelimitate în calitate de autor, neafectate de drepturile oricărei părţi terţe. Îmi dau acordul ca organizatorii concursului să folosească lucrările mele în modul specificat în regulamentul Bienalei Moldova 2011.

Data: Semnătura:

Scurtă notă biografică
Nume:
Prenume:
Data naşterii:
Studii:
Expoziţii relevante:
Premii:
Adresa:
Ţara:
Cetăţenia:
Telefon, email:
Poze lucrări:


Lucrări înaintate la concurs:

Nr.

Titlul

Dimensiuni

Tehnica

Data realizării

1.

2.