logo

HRISTOV Victor: De la Izvor - Lumină

HRISTOV Victor: De la Izvor - Luminăexpoziţie personală
perioada: 2011, Decembrie 21 - 08 Ianuarie, 2012
organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din RM
vernisaj: 21 Decembrie 2011, ora 15:00
locaţie: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău
Program: 10:00-18:00. Luni închis
harta Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi

Curriculum Vitae
Invitaţie
Poster


...Fiind un bun cunoscător al acuarelei şi al picturii în ulei Victor Hristov demonstrează o evoluţie ascendentă în abordarea subiectelor, transferând figurativul într-un areal al basmului şi metaforei, cu tangenţe vizibile ale artei batik-ului şi graficii. Este de la sine de-nţeles, dacă comparăm apariţia primelor lucrări la expoziţiile naţionale şi altele, apărute după anul 2000.
Tudor Stavilă,
doctor habilitat in studiul artelor


EXPRESIE ŞI SEMNIFICAŢIE ÎN CREAŢIA PLASTICIANULUI VICTOR HRISTOV
Opera pictorului Victor Hristov aduce în faţa spectatorului o lume artistică inedită ce poartă în sine în aceiaşi măsură amprenta realităţii şi a fantasticului integrate organic într-un tot unitar indispensabil.

Practicând preponderent genurile peisajului şi al portretului, artistul deviază premeditat de la tradiţia reprezentării mimetice a realităţii spre crearea unor imagini coloristic expresive, capabile să genereze vaste conotaţii ideatice.
Datele lumii reale fiind utilizate de către pictor în calitate de laitmotiv ce contribuie la constituirea demersului artistic, încorporează în sine imaginea unei anumite ambianţe spaţiale în care se fac cunoscute secvenţe peisajere, – fie câmpii şi dealuri brâzdate de caligrafii decorative geometrizante, ce constituie structura compoziţională a imaginii, - fie configuraţiile unor munţi fantastici şi al reflexelor acestora în oglinda unor lacuri şi mări pe care alunecă corăbii de basm, -fie chipuri umane în calitate de personaje centrale ale portretelor lirice, şi în acelaşi timp nostalgice, în care o deosebită însemnătate i se acordă realizării plastice a fondalului ce îndeplineşte funcţii decorative complexe, şi concomitent se pronunţă în calitate de exponent al unor informaţii ce lărgesc considerabil coordonatele şi conotaţiile genului.

Încadrându-se stilistic în unele dintre filierele expresionismului liric, opera creată de către Victor Hristov explorează pe larg contrastele cromatice complementare, asigurînd generos prin aceasta vitalitatea energetică a planului imaginii şi concomitent, generând profunzimi spaţiale asigurate de către coraportul proporţional al maselor create de către culorile calde şi reci.

Culoarea în operele artistului, concomitent cu funcţii structuralizante şi de asigurare a echilibrului compoziţional al imaginii, întotdeauna poartă şi conotaţii simbolice ale cărui diapazon este vast, şi conţine metafore ale stărilor temporale ce caracterizează natura reprezentată în tablou.

Concomitent, tensiunile raporturilor cromatice în mai multe tablouri create de către Victor Hristov, elucidează intensele trăiri spirituale ale autorului, reflectând şi confirmând faptul că coliziile umane, interacţiunea omului cu universul, frecvent servesc în calitate de repere fundamentale ale creaţiei, generând opere originale şi semnificative.
Constantin Spînu
doctor în studiul artelor, Chişinău, 2011


VICTOR HRISTOV: VREA/POATE/FACE MULTE
Victor Hristov, prin faptul de a nu-şi fi focalizat preocupările stricto sensu pe succesul personal, ci a învederat grijă faţă de colegi din RM şi multe ţări europene, inclusiv notorietăţi
contemporane gen Carmen Poenaru, implicit la Cimişlia a organizat 10 ediţii a Taberei Internaţionale Cimişlia (asta, în condiţiile noastre –afectiv denominate ca precare sub aspect social şi financiar, – după mine înseamnă o probă de eroism). Acţiunea a comportat efectul de a se fi constituit o colecţie de lucrări suficientă a fonda Muzeul de Artă la Cimişlia (fapt ce îi sporeşte caratele vis-a-vis de cele enunţate în paranteza precedentă).

Dacă mai adăugăm grija, înţelegerea şi încurajarea acordată fiicei sale Alexandrina,
deja cu un palmares distinct, şi, mai mult, cu perspective în arta plastică (pictură şi tapiserie), apoi un model (în paranteză fie spus, selectiv) demn de urmat nu poate să nu fie aici Victor Hristov.
Tudor Braga, critic de arte
Chişinău, 20 dec.2011

Materialele prezintă abordarea activităţii creatoare a plasticianului cu prilejul
expoziţiei personale de pictură: DE LA IZVOR–LUMINĂ, dec.21, 2011– 2012, 08 ian.