logo

        

         Lansată în 2016 publicaţia Panoramic ART vine să reflecte  activitatea Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova, să creeze o imagine completă despre evenimentele cultural –artistice de la noi. Cititorii vor descoperi alături de artişti consacraţi nume noi, tineri talentaţi, reportaje şi informaţii, materiale de analiză privind fenomenele culturale.

         Numeroase proiecte de prezentare a lucrărilor artistice, realizate la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” şi Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, oferă publicului posibilitatea de a se familiariza cu opera unor artişti de valoare, nume de referinţă în arta contemporană, care au contribuit nu numai la promovarea artelor plastice, dar şi la dezvoltarea unei noi generaţii de plasticieni.

         Devenită o tradiţie, expoziţia-concurs „Saloanele Moldovei”, este cel mai longeviv proiect cultural, care contribuie la integrarea artiştilor plastici basarabeni în spaţiul cultural românesc şi promovează cele mai reprezentative lucrări de artă plastică contemporană.

         Bienalele Internaţionale de Pictură, Artă  Decorativă – Aplicată, Gravură de la o ediţie la alta devin tot mai valoroase, mai atractive pentru artiştii de aici cât şi  de peste hotare. Fiind în continuă ascensiune Bienalele şi-au modificat pe parcurs priorităţile, devenind concursuri de prestigiu în spaţiul cultural internaţional, creând un bun mediu de comunicare între plasticieni din diferite ţări.

Lucrările publicate şi opiniile expuse în cadrul unor evenimente culturale, expoziții de artă plastică colective, de grup sau personale, vor informa publicul despre tendinţele şi principiile de dezvoltare ale artei contemporane, influenţând pozitiv în educarea gustului estetic al societăţii.

         Panoramic ART, almanah al Uniunii Artiştilor Plastici, publicaţie aşteptată nu numai de artiştii plastici, dar şi de toată lumea bună, consumatori de artă. Apare cu suportul financiar al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Republica Moldova.

Publicația este o sursă importantă pentru promovarea creaţiei artistice şi a patrimoniului cultural naţional.