logo

Bienala Intenaţională de Gravură Ediţia a VI, 2021, Chişinău R. Moldova

Regulament

 

Anexa nr. 1 Descarcă formularul

 

Organizatori:

Ministerul Educației, Culturii si Cercetării din Republica Moldova

Uniunea Artiştilor Plastici din R. Moldova

Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău

Secția Grafică a Uniunii Artiştilor Plastici

 

au iniţiat organizarea ediţiei VI - a Bienalei Internaţionale de Gravură.

În perioada 12 august – 22 august, 2021 la Centrul Expoziţional C. Brâncuşi al UAP,
bd.  Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3, Chişinău.

 

Obiectivele:

 • Reflectarea dinamicii evoluţiei în domeniul stampei din ultimii ani;
 • Promovarea tehnicilor clasice ale gravurii: acvaforte, gravura în dăltiţă (taidus), acvatintă, mezzotinto, xilogravură, litografie, linogravură, serigrafie, cologravură, gravură în carton cât şi si altor tehnici de imprimare de autor;
 • Asigurarea  condiţiilor favorabile pentru dialog între profesionişti din diferite ţări, şi stabilirea unor conexiuni creative.

 

Eligibilitatea:

 • Concursul este deschis pentru artiştii plastici și tinerii creatori din ţară și de peste hotare. (Lucrările de Licenţă nu vor fi admise).
 • Se acceptă numai lucrări nepremiate anterior în cadrul altor concursuri internaţionale.
 • Artiştii pot înainta pentru concurs maxim patru lucrări realizate în perioada 2019-2021.
 • Se admit toate tehnicile de imprimare (stampe), cu excepţia lucrărilor xerox, foto, grafică de computer.
 • Participanţii declară pe propria răspundere că deţin dreptul de exclusivitate asupra lucrărilor, conform - Anexei I.
 • Expoziţia va include şi lucrări ale artiştilor invitaţi. Artiştii invitaţi pot expune lucrări de arhivă.

 

Taxe:

Valoarea taxei de participare pentru artiștii din Republica Moldova - 150 de lei.

Taxa este obligatorie şi nereturnabilă.

Artiștii plastici de peste hotare nu achită taxa de participare.

 

Procedura:

 • Artiștii vor prezenta pentru preselecție 4 fotografii ale lucrărilor executate în anii 2019 – 2021, și formularul de participare (Anexa 1), până la data de 4 iulie. Formularul de participare trebuie să fie însoţit de poze color calitative ale lucrărilor şi poza autorului - /300 px/, depuse până la această dată. Formularele de participare pot fi descărcate de pe site-ul Uniunii Artiştilor Plastici a R. Moldova www.arta.md sau https://www.facebook.com/bienalagravuramoldova/
 • Formularele de participare pentru Bienala Internaţională de Gravură-2021 cu fotografii color (cu inscripţia Bienala Internaţională Gravură - 2021) vor fi trimise prin e-mail: grafica.uap@gmail.com, sau pe adresa: Centrul Expoziţional C. Brâncuşi al UAP Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3, Chişinău, MD-2001
 •  Selecţia preliminară va fi efectuată de o  comisie de evaluare formată  din experți, în data de 5 iulie 2021 în baza formularelor expediate. Rezultatul preselecției va fi comunicat autorilor până în data de 10 iulie 2021.
  Deciziile comisiei nu se contestă.

 

 • Lucrările admise în cadrul selecţiei preliminare pentru concurs urmează a fi expediate organizatorilor prin poştă sau pe altă cale, sau depuse personal în perioada 10 iulie – 5 august la sediul Centrului Expoziţional C. Brâncuşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3.
  Participanţii vor suporta taxele şi cheltuielile de transport tur-retur.
 • Lucrările vor fi însoţite de un formular de participare (Anexa 1).

 

La concurs sunt admişi autorii care:

 • au primit invitaţie oficială de la organizatori cu indicaţia titlurilor/titlului lucrărilor (lucrării) care au trecut faza de preselecţie.
 • au livrat la timp lucrările selectate de organizatori.
 • au achitat taxa de participare anterior livrării lucrărilor.

 

Juriul:

Juriul va fi alcătuit din experţi în domeniile artelor vizuale, atât din Moldova, cât şi din străinătate.

Juriul va nominaliza laureaţii premiilor Bienalei. Deciziile juriului sunt incontestabile.

Rezultatele selecţiei concursului vor putea fi vizualizate pe pagina web a Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova www.arta.md

 

Premiile:

Premiul I – Trofeul Bienalei de Gravură şi Diplomă de participare

Premiul II – Trofeul Bienalei de Gravură şi Diplomă de participare

Premiul III – Trofeul Bienalei de Gravură şi Diplomă de participare

Diploma de Onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova

Menţiuni.

 

Premiile vor fi înmânate laureaţilor pe 12 august 2021 la vernisajul Bienalei Internaţionale de Gravură.

Laureaţii Bienalei vor fi invitaţi pentru 2 zile la Chişinău pentru a participa la vernisajul Bienalei.

Cazarea invitaţilor de peste hotare se va face din contul organizatorilor.

 

Dispoziţii generale:

Asigurarea lucrărilor pe parcursul transportării rămâne la atitudinea artistului.

Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru livrarea cu întârziere a lucrărilor sau pentru deteriorarea acestora în timpul livrării.

Organizatorii Bienalei îşi rezervă toate drepturile:

 • de a prezenta, mediatiza lucrările în emisiuni TV, în presă, Internet, broşuri, cataloage, video, filme, CD;
 • de a utiliza datele personale ale artistului transmise organizatorilor Bienalei.

Organizatorii editează un Catalog al expoziţiei în care va fi prezentat fiecare participant la expoziţie cu o lucrare (la decizia grupului de lucru) şi cu informaţii de bază despre participant extrase din Formularul de participare.
Toţi artiștii participanţi vor primi gratuit un catalog al Bienalei Internaționale de Gravură.

Lucrările premiate vor intra în colecţia de stampe a Secţiei Grafică a UAP din R. Moldova.

După închiderea expoziţiei lucrările vor fi ridicate în termen de 14 zile.

Lucrările autorilor din străinătate, (după expoziţie) vor fi returnate prin poştă de către organizatori cu plată rambursabilă.

 

În concurs nu participă lucrările:

 • Invitaţilor de Onoare / Membrilor Juriului / Membrilor comitetului de organizare.

__________________________________________________________________________________________

Relații:

Vasile Sitari, tel.: +373 69124994

Alexandru Ermurache, tel.: +373 69413399

Valeriu Herţa, tel.: +373 69091172

UAP Fax: (+373) 022 245024

e-mail: grafica.uap@gmail.com