logo

Regulament de organizare a Expoziţiei – Concurs SALOANELE MOLDOVEI - 2021

 

Anexa nr.1 Descarcă formularul

 

Sub patronajul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova

 

 • Organizatori:

Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România;

Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

 • Parteneri:

Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Bacău;

Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „George Apostu”, Bacău;

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei;

Consiliul Judeţean Bacău, România;

Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău, Republica Moldova;

Primăria mun. Bacău, România.

 • Scopul manifestării:

Expoziţia –Concurs de Artă Plastică Contemporană „Saloanele Moldovei -2021” îşi propune să ofere publicului iubitor de artă, o parte importantă din lucrările şi opera celor mai însemnaţi artişti români contemporani, promovarea creaţiilor de valoare autentică, precum şi integrarea artiştilor plastici într-un climat spiritual naţional.

 

Condiţiile de participare:

 •  Expoziţia este deschisă pentru toţi artiştii plastici, membri titulari şi stagiari ai Uniunilor de creaţie din România şi Republica Moldova, precum şi acelora din diasporă.
 • Participanţii vor declara pe propria răspundere, că deţin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs (Anexa Nr.1);
 • Înscrierea la expoziţie se va face online în perioada 01.05.2021 – 23.06.2021 pe adresa de  e-mail: saloanelemoldovei@gmail.com în baza următoarelor documente:
 • Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare (document Word);
 • Imagini digitale color ale lucrărilor în format JPG, cu o rezoluţie de minim 120 DPI. Calitatea imaginilor trimise trebuie să corespundă originalului lucrărilor;
 • Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi returnate;
 • Preselecţia lucrărilor se face de către Juriul Expoziţiei –Concurs „Saloanele Moldovei -2021”, pe baza imaginilor şi a formularelor trimise de participanţi;
 • Juriul îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerinţelor expoziţiei;
 • Nu se admit contestaţii;
 • Rezultatul preselecţiei va fi comunicat pe site–ul UAP din Republica Moldova şi a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu,” Bacău, România în data de - 30.06.2021;
 • Lucrările acceptate trebuie trimise în intervalul 01.07.2021-26.07.2021 la adresele organizatorilor: 
 • artiștii din Republica Moldova: Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău, Republica Moldova
 • artiștii din România: Galeriile de Artă „Alfa”, str. Mărășești nr. 12, Bacău, jud. Bacău, cod postal 600018
 • Lucrările se restituie participanţilor la sfârşitul perioadei de expunere, cu excepția lucrărilor premiate.

 

Notă: Lucrările expediate la o adresă de e-mail ce nu este indicată în prezentul regulament, nu vor fi examinate de către membrii juriului.

 

 • Cerinţele faţă de lucrări:
 1. În cadrul preselecţiei un autor poate prezenta juriului maxim 3 (trei) poze a 3 (trei) lucrări executate în ultimii 2 ani.
 2. Artiștii care au trecut preselecția vor expune 1 (una) lucrare în cadrul expoziției –concurs.
 3. În expoziţie sunt admise lucrările care nu au mai participat în cadrul altor concursuri.
 4. Lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calităţi tehnice, cât şi estetice.
 5. Lucrările parietale trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: grafică, pictură minim 60 cm latura mică, maxim 200 cm latura mare, (inclusiv poliptic).
 6. Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 1,50 m2 şi să fie manipulabile de două persoane.
 7. Lucrările prezentate vor fi ambalate şi marcate corespunzător, pe verso lucrării fiind însemnate următoarele date: autorul, titlul lucrării, tehnică, dimensiuni, anul executării, adresă, telefon, e-mail.
 8. Lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în care suportul este special conceput pentru expunerea unei lucrări tridimensionale, acesta trebuie să însoţească lucrarea.
 9. Ambalajul lucrării trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.
 • Juriul:
 • Juriul va fi compus din minim 7 membri: personalităţi notorii din domeniul artelor plastice, critici de artă, reprezentanţi ai instituţiilor organizatorice, selectaţi de către Consiliul de Conducere al UAP din R. Moldova şi Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România.
 • Juriul se va întruni:
 1. În cadrul dezbaterilor şi avizării lucrărilor promovate la expoziţie.
 2. Va nominaliza laureaţii premiilor după originalul lucrărilor selectate.
 3. Juriul va respinge lucrările originalul cărora nu corespund cu imaginile trimise.

 

Notă: O persoană poate fi membru al juriului o dată la 3 (trei) ani.

 • Premii:

- Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova;

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România;

- Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Republica Moldova;

- Uniunea Artiştilor Plastici din România;

- Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova;

- Uniunea Artiştilor Plastici din România, filiala Bacău;

- Consiliul Judeţean Bacău, România;

- Primăria mun. Bacău, România;

- Direcţia Cultură a Primăriei mun. Chişinău, Republica Moldova;

- Premiul de Excelenţă – Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

 

 • Responsabilităţile organizatorilor:

- Organizarea expoziţiei cu lucrările selectate în urma jurizării;

- Siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora până la returnarea lor (personal sau la curierat);

- Promovarea expoziţiei la nivel local şi internaţional;

- Returnarea lucrărilor conform calendarului propus de expoziţie;

- Cheltuielile de organizare (transportul lucrărilor peste hotare, editarea catalogului expoziţiei, transportul premianţilor şi al membrilor juriului la vernisaje, cazarea) vor fi suportate de către Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova și Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România.

 • Responsabilităţile participanţilor:

- Respectarea tuturor condiţiilor de participare;

- Trimiterea tuturor materialelor solicitate de organizatori;

- Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul transportului;

- Artiştii îşi pot asigura lucrările în mod individual;

- Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a lucrării.

 

 • Calendarul expoziţiei:

- Perioada înscrierii: 01.05.2021 - 23.06.2021.

- Anunțarea rezultatelor preselecţiei: 30.06.2021.

- Intervalul de primire a lucrărilor – 01.07.2021- 26.07.2021.

- Vernisaj 31.08.2021 - Chişinău, Republica Moldova.

- Bacău, România – data vernisajului va fi anunţată în funcţie de evoluția evenimentelor.

- Perioada de returnare a lucrărilor - va fi anunţată ulterior.

 

 • Dispoziţii generale:

- Organizatorii au dreptul de a utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internat, cataloage, informaţii personale transmise de către artistul plastic organizatorilor „Saloanelor Moldovei”;

- Lucrările expuse pot fi comercializate pe durata expoziţiei cu acordul autorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea lucrărilor care diferă de imaginea trimisă spre jurizare;

- La concurs nu participă lucrările membrilor juriului şi a invitațiilor de onoare.

- Lucrările premiate vor intra în colecţiile Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România; Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, Republica Moldova şi a Centrului Internaţional de Arte „George Apostu”, Bacău, România, Galeria UAP din R. Molodova.

- Adresa de email la care se vor trimite documentele necesare pentru înscriere: saloanelemoldovei@gmail.com

- Informații suplimentare legate de expoziție puteți obține de la următoarele persoane de contact:

Chișinău, Republica Moldova: tel:02224-50-24; 079701888; saloanelemoldovei@gmail.com

Bacău, România: tel: 0744 177960 - Dionis Pușcuță, șef Muzeul de Artă Bacău;

                        0740 241044 - Marcela Gavrilă, muzeograf Muzeul de Artă Bacău;

 

Anexa nr.1 Descarcă formularul