logo

Regulament de organizare a Expoziţiei – Concurs SALOANELE MOLDOVEI - 2022

 

Anexa nr.1 Descarcă formularul

 

 

Regulament de organizare a

Expoziției - Concurs de Artă Plastică Contemporană

„Saloanele Moldovei - ediția a XXXII-a” - 2022

 

 Sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova

 • Organizatori:

România - Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău;

Republica Moldova - Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova, Chișinău.

 

 • Parteneri:

România - Consiliul Judeţean Bacău, România; Uniunea Artiştilor Plastici din România; Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Bacău; Centrul de Cultură „George Apostu”, Bacău;

Republica Moldova - Muzeul Naţional de Artă al Moldovei; Direcţia Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău;

 

 • Scopul manifestării:

Expoziţia - Concurs de Artă Plastică Contemporană „Saloanele Moldovei - ediția a XXXII-a” îşi propune să ofere publicului iubitor de artă o parte importantă din lucrările şi opera celor mai însemnaţi artişti români contemporani, promovarea creaţiilor de valoare autentică, precum şi integrarea artiştilor plastici într-un climat spiritual naţional.

 

 • Condiţiile de participare:

- Expoziţia este deschisă pentru toţi artiştii plastici, membri titulari şi stagiari ai Uniunilor de creaţie   din România şi Republica Moldova, precum şi acelora din diaspora;

- Participanții vor declara pe propria răspundere că deţin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs (Anexa nr.1);

- Înscrierea la expoziție se va face online în perioada 23.05 - 30.06.2022 pe adresa de e-mail:   saloanelemoldovei@gmail.com în baza următoarelor documente:

- Formularul de înscriere completat cu toate datele necesare (document Word) - Anexa 1;

- Imagini digitale color ale lucrărilor în format JPG, cu o rezoluţie de minim 120 DPI.

 • Calitatea imaginilor trimise trebuie să corespundă originalului lucrărilor;
 • Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi returnate;

- Preselecţia lucrărilor se face de către Juriul Expoziţiei - Concurs „Saloanele Moldovei - ediția a XXXII-a”, pe baza imaginilor şi a formularelor trimise de participanți;

- Juriul îşi rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu corespund cerinţelor expoziţiei;

- Nu se admit contestaţii;

- Lucrările se restituie participanţilor la sfârşitul perioadei de expunere, cu excepția lucrărilor premiate.

 

Notă: Lucrările expediate la o adresă de e-mail ce nu este indicată în prezentul regulament, nu vor fi examinate de către membrii juriului.

 

- Rezultatul preselecţiei va fi comunicat pe site-urile Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, România și UAP din Republica Moldova în perioada 07 - 08.07.2022;

- Lucrările acceptate vor fi trimise la adresele organizatorilor, în perioada 11.07 - 05.08.2022:

 • artiștii din România: Galeriile de Artă „Alfa”, str. Mărășești nr. 12, Bacău, jud. Bacău, cod postal 600018
 • artiștii din Republica Moldova: Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău, Republica Moldova;

 

 • Cerinţele faţă de lucrări:
 1. În cadrul preselecției un autor poate prezenta juriului cel mult 3 (trei) poze a 3 (trei) lucrări executate în ultimii 2 ani.
 2. Artiștii care au trecut preselecția vor expune 1 (una) lucrare în cadrul expoziției-concurs.
 3. În expoziție sunt admise lucrările care nu au mai participat în cadrul altor concursuri.
 4. Lucrările înscrise trebuie să demonstreze atât calități tehnice, cât și estetice.
 5. Lucrările parietale trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: grafică, pictură: minim 60 cm latura mică, maxim 200 cm latura mare (inclusiv poliptic).
 6. Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 1,50m2 și să fie manipulabile de două persoane.
 7. Lucrările prezentate vor fi ambalate şi marcate corespunzător, pe verso-ul lucrării fiind însemnate următoarele date: autorul, titlul lucrării, tehnică, dimensiuni, anul executării, adresă, telefon, e-mail.
 8. Lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în care suportul este special conceput pentru expunerea unei lucrări tridimensionale, acesta trebuie să însoțească lucrarea.
 9. Ambalajul lucrării trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.

 

 • Juriul:

- Juriul va fi compus din minimum 7 membri: personalități notorii din domeniul artelor plastice, critici de artă, reprezentanți ai instituțiilor organizatoare, selectați de către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România și Consiliul de Conducere al UAP din Republica Moldova.

- Juriul se va întruni:

 1. a) În cadrul dezbaterilor şi avizării lucrărilor promovate la expoziție;
 2. b) Va nominaliza laureații premiilor după originalul lucrărilor selectate.
 3. Juriul va respinge lucrările originalul cărora nu corespund cu imaginile trimise.

 

Notă: O persoană poate fi membru al juriului o dată la 3 (trei) ani.

 

 • Premii:

- Ministerul Culturii al Republicii Moldova; Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, România; Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Republica Moldova;  Centrul de Cultură „George Apostu”, Bacău, România; Uniunea Artiştilor Plastici din România; Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova; Uniunea Artiştilor Plastici din România - Filiala Bacău; Consiliul Judeţean Bacău, România; Direcţia Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, Republica Moldova.

 

 

 • Responsabilitățile organizatorilor:

- Organizarea expoziției cu lucrările selectate în urma jurizării;

- Siguranța lucrărilor din momentul primirii acestora până la returnarea lor (personal sau la curierat);

- Promovarea expoziției la nivel local și internațional;

- Returnarea lucrărilor conform calendarului propus de expoziţie;

- Cheltuielile de organizare (costul transportului lucrărilor la returnare, editarea catalogului expoziţiei, transportul premianţilor şi al membrilor juriului la vernisaje, cazarea) vor fi suportate de către Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România și Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

 

 • Responsabilitățile participanților:

- Respectarea tuturor condițiilor de participare;

- Trimiterea tuturor materialelor solicitate de organizatori;

- Ambalarea lucrărilor în mod corespunzător, pentru a se evita deteriorarea acestora în timpul transportului;

- Artiștii își pot asigura lucrările în mod individual;

- Informarea organizatorilor asupra eventualelor modificări ale adresei de returnare a lucrării.

 

 • Calendarul expoziției:
 • Perioadă înscriere: 23.05 - 30.06.2022
 • Anunțarea rezultatelor preselecției: 07 - 08.07.2022
 • Trimiterea lucrărilor: 11.07. - 05.08.2022
 • Vernisajul expozițiilor, Bacău și Chișinău: 31.08.2022
 • Returnarea lucrărilor: 01 - 11.10.2022.

 

 • Dispoziţii generale:

- Organizatorii au dreptul de a utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, cataloage, informaţii personale transmise de către artistul plastic organizatorilor „Saloanelor Moldovei”;

- Lucrările expuse pot fi comercializate pe durata expoziţiei cu acordul autorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;

- Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza expunerea lucrărilor care diferă de imaginea trimisă spre jurizare;

- La concurs nu participă lucrările membrilor juriului şi ale invitaților de onoare;

- Lucrările premiate vor intra în colecţiile Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, România; Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău, Republica Moldova, Centrului de Cultură „George Apostu”, Bacău, România, Galeria UAP din R. Molodova.

 

- Adresa de e-mail la care se vor trimite informațiile necesare pentru înscriere:  

saloanelemoldovei@gmail.com

 

- Informații suplimentare:

 • Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, România:
 • 0740 241044 - Marcela Gavrilă, muzeograf Muzeul de Artă Bacău
 • muzeuldeartăbacau@yahoo.com
 • Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova:
  • 022 24-50-24; 079 701 888
 • saloanelemoldovei@ gmail.com

 

Anexa nr.1 Descarcă formularul