logo

Regulamentul Bienalei Internaționale de Artă Decorativă Chișinau - 2022

 

Bienala  de Artă Decorativă 2022descarca formularul

Sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Organizatori:

Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova,

Secția Artă Decorativă (Aplicată) a Uniunii Artistilor Plastici din RM

Parteneri:

FIVE PLUS ART GALLERY (Valentin-Norbert Taruș)

GALERIA ART STUDIO PICASSO (Asociația Obștească ,,Ilinca Art”)

 

Bienala Internațională de Artă Decorativă, Chisinau-2022, se va desfășura drept manifestare cultural-artistică internatională în perioada 13 octombrie - 30 octombrie 2022, la Centrul Expozitional Constantin Brancusi al UAP din RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 3, Chișinău

 

Obiective:

 • Promovarea artei decorative contemporane, valorificarea potențialului creativ al artiștilor din domeniu.
 • Reflectarea proceselor artistice și tendințelor stilistice a genurilor de artă din domeniul artelor decorative aplicate din ultimii ani.
 • Prezentarea unui spectru larg de abordări expresive și estetice, exprimari vizuale in tehnici specifice artelor decorative: tapiserie, imprimeu textil, colaj textil, tehnici mixte, design vestimentar, design interior, prelucrarea artistică a pieii, forme artistice decorative din metal, lemn, sticlă artistică, ceramică artistică, giuvaiergerie artistică, tehnici de autor.
 • Asigurarea unui spațiu favorabil de intâlnire și dialog dintre artiștii profesioniști, tânăra generație de artiști, admiratori și adepți ai artelor decorative, masmedia.
 • Stabilirea unor conexiuni creative intre artiștii consacrați și tinerii absolvenți ai universităților de profil, crearea unei platforme profesioniste pentru promovarea si valorificarea operelor lor de debut/inceput.
 • Crearea oportunităților de expunere și comunicare dintre artiști, comunicarea cu publicul interesat de artă.

Eligibilitatea:

 • Sunt invitaţi să participe artişti plastici profesionişti – membri titulari şi stagiari ai UAP din R.Moldova și România, artişti plastici profesionişti din străinătate, tinerii creatori și absolvenţi ai universităţilor de artă (Lucrările de licență și de master nu vor fi admise).
 • Se acceptă lucrări de artă care nu au mai fost premiate în cadrul altor concursuri de artă.
 • Fiecare artist plastic se poate înscrie cu maxim două titluri de lucrări, realizate în ultimii doi ani (2020-2022).
 • Candidaţii vor declara pe proprie răspundere că deţin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la expoziție, conform Anexei 1, care va servi drept Contract între părți.
 • Prin formularul de înscriere autorii își dau acordul pentru utilizarea materialelor trimise în scopul promovării expoziției.
 • Se admit lucrări de artă care demonstrează atât calități tehnice, cât și estetice.
 • Tematica lucrărilor este liberă, la alegerea participanților.

Termenii:

Data limită de înscriere (Anexa1) – până la 31 august 2022;

Rezultatele preselecţiei – 5 septembrie 2022;

Primirea lucrărilor în sala de expoziție – până la 25 septembrie 2022;

Durata expoziţiei – 13 octombrie – 30 octombrie 2022;

Vernisajul – 13 octombrie 2022;

Retragerea lucrărilor de către participanți – 3-30 noiembrie 2022.

Procedura:

Formularele de participare pot fi descărcate de pe site-ul Uniunii Artiştilor Plastici a R. Moldova www.arta.md sau https://www.facebook.com/uapmoldova

Înscrierea se face online până la 31 august 2022 prin e-mail, pe adresa ad.uap.md@gmail.com sau pe adresa: Centrul Expoziţional C. Brâncuşi al UAP, Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3, Chişinău, MD-2001 și va conține următoarele 4 atașamente:

 • Formularul de participare (Anexa 1)
 • Poze color ale lucrărilor participante în format – obligatoriu – jpg(300dpi/inch), ce vor purta datele în această ordine: numele autorului, numele lucrării, anul execuției, dimensiunile și tehnica. Calitatea imaginilor trimise poate influența rezultatul jurizării.
 • Fotografia autorului în format – obligatoriu - jpg, rezoluţie minima 3 megapixeli. Fotografia va purta numele autorului.
 • În formular se va înscrie obligatoriu acordul sau dezacordul pentru înscrierea datelor personale în catalog, conform exemplului atașat. Materialele trimise pentru înscriere nu vor fi returnate, ele intrând în arhiva organizatorilor expoziției.
 • NU TRIMITEȚI FOTOGRAFIILE ÎN INTERIORUL DOCUMENTULUI (WORD) CI ÎN ATAȘAMENT.
 • Selecția va fi efectuată de un juriu de evaluare format din experți din domeniu în data de 1-5 septembrie 2022 în baza formularelor expediate. Rezultatul preselecției se va comunica autorilor în data de 5 septembrie 2022.
 • Lucrările admise în cadrul selecţiei urmează a fi expediate organizatorilor prin poştă sau pe altă cale, sau depuse personal în perioada 5 – 25 septembrie la sediul Centrului Expoziţional Brâncuşi, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3, Chişinău, MD-2001.
 • Deciziile comisiei nu se contestă.
 • Participanţii vor suporta taxele şi cheltuielile de transport tur-retur.
 • Lucrările trebuie să fie etichetate: Pe spatele lucrării se vor trece datele de identificare: numele, prenumele artistului, titlul lucrării, dimensiunile, tehnică, anul execuției, numărul de telefon/contact sau adresă de e-mail; Lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere. Lucrările tridimensionale vor avea contact stabil pe suprafață și nu vor necesita sprijin suplimentar.
 • Se vor folosi exclusiv materiale reutilizabile pentru ambalare.
 • Transferul bănesc din străinătate se face pe contul Euro 5574 8402 8121 3300 ALA LUPU cu indicația BIAD 2022

La expoziție sunt admişi autorii care:

 • Au primit invitaţie oficială de la organizatori cu indicaţia titlurilor/titlului lucrărilor (lucrării) care au trecut faza de selecţie.
 • Au livrat la timp lucrările selectate de organizatori.
 • Au achitat taxa de participare.

 

Dispoziții generale:

Comitetul de organizare îşi asumă următoarele:

 • Organizarea expoziţiei cu lucrările selectate în urma jurizării.
 • Informarea corectă asupra calendarului expoziţiei.
 • Siguranţa lucrărilor din momentul primirii acestora.
 • Promovarea expoziţiei la nivel local, naţional şi internaţional.
 • Vernisarea/deschiderea expoziţiei.
 • În cadrul Expoziției se vor acorda Premii, Mențiuni, Diplome de Participare.
 • Juriul va fi alcătuit din experţi și critici de artă în domeniul artei decorative. Juriul desemnează laureații şi poate interveni asupra valorii premiilor. Deciziile juriului sunt incontestabile. Rezultatele jurizării vor putea fi vizualizate pe pagina web a Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova  arta.md
 • Pe întreaga perioadă a expoziţiei, participanţii nu îşi pot retrage lucrările.
 • Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru deteriorarea sau pierderea lucrărilor în timpul transportului; Artiștii își pot asigura lucrările în mod individual.
 • Organizatorii își rezervă dreptul de a prezenta, utiliza, mediatiza lucrările de artă în cadrul emisiunelor TV, radiou, în presă, internet, broșuri, cataloage, content video.
 • Să utilizeze datele personale ale artistului transmise organizatorilor Bienalei Internaționale de Artă Decorativă Aplicată, Chișinău 2022
 • Organizatorii editează un Catalog al Bienalei Internaționale de Artă Decorativă, Chişinău 2022 cu prezentarea fiecărui participant, conform datelor furnizate în formularul de înscriere a uneia din lucrări însoţite de datele etichetei, selecţia lucrării pentru catalog rămâne la latitudinea grupului de lucru pentru editarea catalogului.
 • Toţi artiștii participanţi vor primi gratuit un catalog al Bienalei Internaționale de Artă Decorativă, Chişinău 2022. Cheltuielile de livrare vor fi suportate de către participant.

Participanţii îşi asumă următoarele:

 • Respectarea tuturor condiţiile de participare.
 • Trimiterea tuturor materialele solicitate de organizatori.
 • Respectarea calendarului expoziţional.
 • Formularul de participare, pozele color ale lucrărilor (în format jpg, 300dpi/inch) şi poza autorului (.jpg) vor fi trimise cu nota „BIAD” prin poşta electronică: uap.md@gmail.com sau prin poştă, pe adresa: Centrul Expoziţional C. Brâncuşi al UAP Ştefan cel Mare şi Sfânt, 3, Chişinău, MD-2001.

 

Relații/comitetul organizatoric al Bienalei Internaționale de Artă Decorativă, Chişinău 2022

Coordonator de proiect - Iurie Cebotari, Președinte Secția Artă Decorativă, UAP RM

tel. mob: +373 69230162, email: iuriicebotari@gmail.com;

Curator expoziție - Elena Frunze, șef  Departament Arte Decorative și Sculptură AMTAP, membru UAP RM

tel. mob: +373 69180179; +37379131414, email: frunzeelena81@gmail.com;

Ala Leancă-Lupu - membru UAP, tel. mob:  +373 069800886, email: alaleanca@gmail.com;

Oleg Dobrovolschii - membru UAP, tel. mob: +373 069954957,

email: olegdobrovolschi@gmail.com;

Pentru informaţii suplimentare:

site-ul oficial al UAP din RM www.arta.md

email: uap.rmd@gmail.com; www.arta.md@gmail.com

FB https://www.facebook.com/groups/1037079183003610/

FB https://www.facebook.com/uapmoldova

 ( Anexa 1 )

Formular de participare

 

Prin prezenta declar că sunt autorul exclusiv al lucrărilor asupra cărora am drepturi nelimitate în calitate de autor, neafectate de drepturile oricărei părţi terţe.

 

Sunt de acord cu Regulamentul Bienalei Internaționale de Artă Decorativă, Chișinău 2022.

Îmi dau acordul ca organizatorii concursului să folosească lucrările mele în modul specificat în regulamentul BIAD 2022.

 

Sunt de acord să pun la dispoziţia acestui eveniment, pe toata durata lui, lucrarea cu care particip.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Sunt de acord/ Nu sunt de acord cu înscrierea datelor de contact în catalog (ștergeți sau eliminați cuvîntul de prisos).

 

 

Data: ____________________ Semnătura:________________

 

 

Scurtă notă biografică

Nume:

Prenume:

Data naşterii:

Studii:

Expoziţii relevante:

Premii:

Membru UAP, filiala (după caz)

Adresa:

Ţara:

Cetăţenia:

Telefon:

e-mail:

Pagina web personală:

 

Lucrări înaintate la expoziție:

 

Nr

Titlul/
title

Dimensiuni/
dimensions

Tehnică/
technique

Anul realizării/ Creation year

PREŢ

Drept  de autor

      

Lei (MDL)

Euro

1.

 

 

 

 

 

 

2.