logo

Regulamentul Expoziţiei – Concurs de Artă Plastică Contemporană Chișinău 585

  1. Organizatori

1.1. Direcția Cultură a Consiliului Municipal Chișinău;

1.2. Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

 

  1. Scopul

Consemenarea aniversării a 585-a de la prima atestare documentară a Chișinăului.

 

  1. Obiective

3.1. Familiarizarea publicului iubitor de artă cu operele celor mai însemnaţi artişti contemporani, tineri și copii formați în domeniul artelor plastice;

3.2. Promovarea dialogului între generații prin integrarea artiștilor plastici, tinerilor și copiilor într-un eveniment cu climat spiritual național;

3.3. Promovarea creaţiilor de valoare autentică.

 

  1. Modul de organizare

4.1. Expoziția - concurs se organizează la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău, Republica Moldova;

4.2. Expoziția se organizează pentru următoarele categorii de participanți:

- Artişti plastici, membri titulari şi stagiari ai Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova

- Tineri și studenți ai Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, Colegiul de Arte Plastice „A. Plămădeală”, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (16-22 ani).

- Elevi ai scolilor de arte plastice din municipiul Chișinău (12-18 ani).

4.3. Preselecția se organizează la nivel de instituție;

4.4. Instituțiile își asumă responsabilitatea prezentării colective a lucrărilor;

4.5. Perioada de primire a lucrărilor 07 – 19 iunie 2021 la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși”;

4.6. Data lansării vernisajului – 01 iulie 2021;

4.7. Perioada de returnare a lucrărilor 19 – 24 iulie;   

4.8. Organizatorii garantează siguranţa lucrărilor din momentul primirii până la returnarea acestora.

 

  1. Condiţiile de participare:

5.1. Expoziţia este deschisă pentru artişti plastici, membri titulari şi stagiari ai Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, tineri, studenți ai instituțiilor de profil și elevi ai Școlilor de Arte și Arte Plastice din municipiul Chișinău.

 

5.2. Lucrările vor fi prezentate la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi”, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău, Republica Moldova;

5.3. În expoziţie sunt admise lucrările care nu au mai participat în cadrul altor concursuri.

5.4. Cerinţele faţă de lucrări:

5.4.1 Lucrările prezentate trebuie să corespundă tematicii, să întrunească cerințe atât tehnice, cât şi estetice.

5.4.2. Lucrările parietale trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni:

- minim 60 cm latura mică, maxim 200 cm latura mare pentru grafică, pictură inclusiv poliptic;

- minim 20 cm latura mică, maxim 150 cm latura mare pentru artă decorativă și sculptură;

5.4.3. Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 1,50m2 şi să fie manipulabile de două persoane.

5.4.4. Pe verso-ul lucrării prezentate se consemnează următoarele: autorul, titlul lucrării, tehnica, dimensiunile, anul executării, adresa, telefonul, e-mailul.

5.4.5. Lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în care suportul este special conceput pentru expunerea unei lucrări tridimensionale, acesta trebuie să însoţească lucrarea.

5.5. În cadrul preselecţiei un autor poate prezenta juriului cel mult 2 lucrări executate în ultimii 2 ani.

5.6. Lucrarea care a trecut preselecția se expune în cadrul expoziției-concurs.

5.7. În cadrul concursului la categoria copii, fiecare instituție prezintă un număr determinat de lucrări:

- Instituțiile de Artă din orașul Chișinău – 10 lucrări;

- Școlile din suburbii – 5 lucrări;

 

5.7. Lucrările se restituie participanţilor la sfârşitul perioadei de expunere.

5.8. La concurs nu participă lucrările membrilor juriului şi ale invitaților de onoare.

 

  1. Juriul

6.1. Juriul va fi compus din 7 membri:

- 4 reprezentanţi ai organizatorilor, personalităţi din domeniul artelor plastice, critici de artă, propuși de către Consiliul de Conducere al UAP din Republica Moldova;

- 3 reprezentanți propuși de către Direcția Cultură a Consiliului Municipal Chișinău.

6.2. Atribuțiile juriului:

- alege președintele;

- elaborează procesul verbal al concursului;

- avizează lucrările promovate la expoziţie;

- face preselecția pe baza lucrărilor prezentate;

- respinge lucrările care nu corespund cerinţelor expoziţiei;

- nominalizează laureaţii premiilor lucrărilor selectate.

- nu admite contestaţii;

 

  1. Premii

7.1. Premiile vor fi decernate de către:

7.1.1. Direcţia Cultură a Consiliului Municipal Chişinău:

 

La categoria Artişti plastici, membri titulari şi stagiari ai Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova

- Premiul Mare – 11000 lei;

 

La categoria Artişti plastici tineri

- Premiul I    3000 lei

- Premiul II   2500 lei

- Diplome de merit - 4;

 

La categoria elevi ai scolilor de arte

- Premiul I – 2000 lei

- Premiul II – 1500 lei

- Diplome de participare;

 

7.1.2. Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova

 

La categoria Artişti plastici, membri titulari şi stagiari ai Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova

- Premiul juriului – 4000 lei

- Premiul I – 3500 lei

- Premiul II – 2500 lei

- Premiul III – 2000 lei

Diplome de merit – 3

 

La categoria Artişti plastici tineri

  • Premiul III – 2000 lei;
  • Diplome de merit - 3

 

La categoria elevi ai scolilor de arte

- Premiul III – 1000 lei

Diplome de merit – 3

 

7.2. Premiile Direcției Cultură a Consiliului Municipal Chișinău se achită prin transfer;

7.3. Premiile UniuniiArtiștilor Plastici din Republica Moldova se achită în numerar la contabilitatea UAP din R. Moldova.

  1. Dispoziţii finale

 

8.1. Organizatorii au dreptul de a utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, informaţii personale transmise de către artistul plastic organizatorilor Expoziţiei – Concurs de artă plastică contemporană Chișinău 585.

8.2. Lucrările expuse pot fi comercializate pe durata expoziţiei cu acordul autorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

8.3. Lucrărea apreciată cu Premiul Mare va intra în colecţia Direcției Cultură a Consiliului Municipal Chișinău;

8.4. În cazul în care câștigătorul Premiului Mare refuză predarea lucrării, organizatorul evenimentului își rezervă dreptul de a nu oferi premiul bănesc;

8.5. Cheltuielile de organizare sunt suportate de Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova.

 

Informații suplimentare:

Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova:

tel: 022 245024; 079701888; uap.rmd@gmail.com.

Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău

Tel. 022242278; directiacultura@yahoo.com