logo

Al II-lea Forum al Intelectualităţii de Creaţie şi de Ştiinţă din statele-membre CSI

Al II-lea Forum al intelectualităţii de creaţie şi de ştiinţă din statele-membre CSI
expoziţie reprezentativă
perioada: Noiembrie 2007
organizatori: UAP RM, Confederatia
Internationala a Uniunilor Artistilor Plastici
locul: Astana, Republica Kazahstan
vernisaj: Noiembrie, 2007
Astana, Republica Kazahstan, Noiembrie 2007, în şirul expoziţiilor preconizate, pentru principala – artă plastică, au fost selectate 3 lucrări a tinerilor plasticieni din Republica Moldova.


La al II-lea Forum al Intelectualităţii de Creaţie şi de Ştiinţă din statele-membre CSI, Astana, Republica Kazahstan, Noiembrie 2007, în şirul expoziţiilor preconizate, pentru principala – artă plastică, au fost selectate 3 lucrări a tinerilor plasticieni din Republica Moldova:


BREAZU, Florina

GUŢU, Maxim

SVERNEI, Igor


На II-ой Форум Творческой и Научной Интеллигенции государств-участников СНГ, Aстана, Республика Казахстан, Ноябрь, 2007, для основной из выставок – изо искусство, от РМ были отобраны три работы молодых художников:


БРЯЗУ, Флорина

ГУЦУ, Maксим

СВЕРНЕЙ, ИгорBREAZU, Florina 1973, Chişinău. Drumurile timpului I, 2007. Ulei pe pânză, 1,000 x 800 mm
БРЯЗУ, Флорина 1973, Кишинэу. Пути времени I, 2007. Холст, масло, 1,000 x 800 мм
GUŢU, Maxim 1985, Chişinău. Concert în Luncă, 2007. Ulei pe pânză, 900 x 900 mm
ГУЦУ, Maксим 1985, Кишинэу. Концерт на лужайке, 2007. Холст, маслоm, 900 x 900 мм
SVERNEI, Igor 1972, Chişinău. Mutaţii, 2004. Ulei pe pânză, 102 x 142 cm
СВЕРНЕЙ, Игор 1972, Кишинэу. Мутации, 2004. Холст, масло, 102 x 142 cм


Curriculum vitae
BREAZU, Florina

E-Mail: breazu.florina(a)arta.md

Ianuarie, 5, 1973, născută
Chişinău, Republica Moldova

Rezidentă: Bd. Traian 13/1 ap. 54. Chişinău, MD- 2060
Tel: 775861, 766639, 069667608

Formarea
1985-1988 Şcoala de Arte Plastice pentru copii A. Sciusev, clasa profesorului Sergiu Galben
1988-1992 Pictură, Colegiul Republican de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Clasa profesorului Sergiu Fusu, Chişinău
1992-1994 Textile, Facultatea Arte Decoretive şi Design, Academia de Arte Vizuale Ioan Andreescu, Clasa profesorilor Radu Pulbere, Elena Basso-Stănescu, Ioan Augustin Pop, Cluj-Napoca, România
1994-1998 Textile, Facultatea Arte Plastice, Decorative şi Design, Universitatea de Arte George Enescu, clasa profesoarei Miruna Haşegan, Iaşi, România
2002-2006 Doctorandă, conducător ştiinţific dr.hb. Constantin I. Ciobanu, Institutul Studiul Artelor, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova2

Consacrarea
1992 Debutează la Expoziţia de binefacere: Ajutorarea sinistraţilor RM în urma conflictului armat din Transnistria, Sala de expoziţii a UAP RM
1998, până la zi, profesoară la istoria artelor, Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău
1998-2006 Şef de catedră Arte Plastice, Decorative şi Design, Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău
2006, până la zi, şef de secţie Arte Plastice, Decorative şi Design, Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău
1999 Titularizată membru stagiar, Uniunea Artiştilor Plastici RM
2003 Titularizată membru UAP RM

Expoziţii personale
2001 Centrul Mamei şi al Copilului, Chişinău
2002 Mimesis şi simbol, Banca Comercială Română, Chişinău
2003 Ziua Naţiohală a Lituaniei, Casa Naţionalităţilor, Chişinău
2004 Sediul postului de radio Antena C
2005 Academia de Poliţie Ştefan cel Mare, Chişinău
2006 Ziua Naţiohală a Lituaniei, Biroul Relaţii Interetnice, Chişinău
2006 Sediul OSCE, Chişinău
2007 Asociaţia avocaţilor americani, Chişinău

Expoziţii reprezantative
1997-2005 Limba noastră cea Română, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP Chişinău
1997-2006 Autumnala, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
1998-2007 Saloanele de primăvară, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2002-2007 Noi, tineretul creator, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2002 Aniversarea 115 ani ai Colegiului de Arte Plastice "Aexandru Plămădeală", Muzeul CAP Alexandru Plămădeală, Chişinău
2003 Pretendenţi la titularizare 2003, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2003, 2006 Arta contemporană din Republica Moldova – Congresul UAP, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2004 Orizont Eminescian II, Centrul Academic Mihai Eminescu, Chişinău
2004 Carbonart, Proiectul Cămăşile, Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău
2006 Creaţia plastică 2006, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2006 Învăţând, învaţă creaţia, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău

Expoziţii internaţionale
1996 Dialog Textil, Sala Trianon, Iaşi, România
1997-2007 Saloanele Moldovei, Chişinău, RM – Bacău, România
1998 Univers Textil, Casa Corpului Didactic, Iaşi, România
1998 Salonul de Artă Decorativă, Sala Victoria, Iaşi, România
1999 Strasburg, Franţa
2000 Hanover, Germania
2003 Acasă: Zilele Culturii Basarabene, Institutul Cultural Român Bucureşti, România
2004 Acasă: Zilele Culturii Basarabene, Institutul Cultural Român Bucureşti, România
2005 Moskovskyi mejdunarodnji hudojestvennii Salon TSDH, "Sreda obitania". Expoziţia tinerilor arişti plastici, Moscova, Federaţia Rusă
2005 Orizont Eminescian II, Centrul Academic Eminescu, Chişinău
2006 Emergenţă, Iaşi, România
2006 Arta contemporană din Republica Moldova, Centrul de Cultură Babel, Utrecht, Olanda
2006 Arta contemporană din Republica Moldova, Centrul de Cultură al Consiliului Europei, Bruxelles, Belgia
2006 30 ani de pictură. Tabăra de creaţie Tescani. Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, România
2007 Tabăra de creaţie Tescani. Galeriile de Artă, Bacău, România

Tabere de creaţie
2006-2007 Tescani, judeţul Bacău, România


Stagii de reciclare
2004 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova
2007 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova

Alte activităţi culturale
1999 Membru a juriului Creaţia Copiilor, la Aventura Parc, Chişinău
2000-2006 Membru a comisiei de evaluare a testelor de Bacalaureat, disciplina Istoria artelor, Chişinău
2000-2007 Coorganizator al expoziţiilor şi concursurilor tradiţionale a creaţiei elevilor Colegiului de Arte Plastice Alexandru Plămădeală: Autumnala, De ziua oraşului Chişinău, Icoana din sufletul meu, Saloanele de primăvară, Muzeul CAP Alexandru Plămădeală, Chişinău
2000-2007 Membră a juriilor la concursurile de artă a creaţiei elevilor Colegiului de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău
2003, 2005 Membru a juriului, Expoziţia-concurs de Artă Contemporană Saloanele Moldovei, Chişinău, RM – Bacău, România
2003-2005 Autoare de emisiuni radio despre artele-, artiştii plastici, patrumoniul cultural, precum, a acordat interviuri pentru varii posturi radio
2003-2005 Autoare – parte, în colborare cu Nelly Canţer şi Tudor Braga, critici de artă _ de emisiuni despre manifestările de anvergură în artele şi despre artiştii plastici: Elena Bontea Claudia Cobizev, Ilie Cojocaru, Alexei Colîbneac, Tudor Fabian, Andrei Gamarţ, Serghei Golubev, Leonid Nedov, Gheorghe Oprea, Igor Svernei, Victor Ursu, Igor Vieru, pentru TV Moldova
2004 Documentare şi schmb de experienţă la Universitatea de Arte Vizuale Ioan Andreescu, Cluj-Napoca, România
2005 Membru a juriului pentru premierea creaţiilor plastice la expoziţia De ziua oraşului Chişinău, Sectorul Botanica, Chişinău
2005 Membru a juriului pentru selectarea colecţiei de artă plastică din creaţia elevilor Colegiului de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, pentru Casa de Bătrîni, s. Plopi, raionul Donduşeni
2006 Membru a comisiei de evaluare şi acreditare a specialităţii Design vestimentar, Academia de Muzică,Teatru şi Arte Plastice, Chişinău
2006 Membru a Juriului la Concursul Internaţional EuroVision, Chişinău
2006-2007 Iniţiat şi organizat expoziţia de creaţie netradiţională Inovaţii, , Muzeul Colegiului de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău
2007 Membru a juriului, Expoziţia-concurs Noi – tineretul creator, Chişinău
2007 Preşedinte a comisiei de elaborare şi de evaluare a testelor de Bacalaureat, disciplina Istoria artelor, Chişinău

Premii, distincţii, nominalizări
2006 Pemiul Centrului de cultură Rosetti Tescanu-George Enescu, Tescani, România (bursă
pentru participare la tabără în anul 2007), la Expoziţia-concurs de Artă Contemporană Saloanele Moldovei, Chişinău, RM – Bacău, România
2006 Nominalizare a juriului pentru creaţie în domeniul picturi în cadrul expoziţirei
Autumnala, Chişinău
2007 Premiului Consiliului Judeţean Bacău, Expoziţie-concurs de Artă Contemporană Saloanele Moldovei, Chişinău, RM – Bacău, România

Lucrări în colecţii publice
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău
Consiliul Judeţean Bacău, România

Lucrări în colecţii particulare
Canada, Cipru, Elveţia, Franţa, Israel, Italia, Lituania, Marea Britanie, Republica Moldova, România, Spania


Bibliografie
Cataloage/postere/pliante
Saloanele Moldovei VIII. Catalog. Chişinău, 1998
Saloanele Moldovei IX. Catalog. Bacău, 1999
Saloanele Moldovei X. Catalog. Chişinău, 2000
Saloanele Moldovei XI. Catalog. Bacău, 2001
Florina Breazu. Mimesis şi simbol. Afiş pentru expoziţia personală la BCR, filiala Chişinău, 2002
Saloanele Moldovei XII. Catalog. Chişinău, 2002
Saloanele Moldovei XI. Catalog. Bacău, 2004
Saloanele Moldovei XI. Catalog. Bacău, 2005
Saloanele Moldovei XI. Catalog. Bacău, 2006
Acasă: Zilele Culturii Basarabene. Poster, Institutul Cultural Român, Bucureşti, România, 2003
Acasă: Zilele Culturii Basarabene. Poster, Institutul Cultural Român, Bucureşti, România, 2004
Moskovskyi mejdunarodnji hudojestvennii Salon TSDH, "Sreda obitania". Catalog. Moscova, 2005
Orizont Eminescian II. Pliant pentru expoziţia de la Centrul Academic Eminescu, Chişinău, Editor Centrul Expoziţional "Constantin Brâncuşi" UAP, 2005
Zbârnea, Tudor, Salonul de toamnă, 2005. Concursul Naţional în domeniul Artelor plastice. Ediţia I. Organizator: Ministerul Culturii şi Turismului al rm. Catalog. Chişinău, Editura Atelier, 2005
Arta contemporană din Republica Moldova. Catalog, Chişinău, Editura Atelier, 2006
Emergenţă. Poster, Iaşi, România, 2006
Tabăra de creaţie Tescani. Catalog. Bacău, România, 2007
30 ani de pictură. Tabăra de creaţie Tescani. Catalog. Bacău, România,2006

Periodice
Omul şi creaţia lui, Femeia Moldovei, 1991, nr. 9, Septembrie
Ursu, Cristina, Viitorul din trecut se naşte, în Literatura şi Arta, Chişinău, 1999, Octombrie 28
Teodor, Valeriu, Salonul Texpoart, în Cronica-revistă de cultură, Iaşi, România, 2001, Martie 3
Nechit, Irina, "Clopotăreasa" la Saloanele Moldovei, în Jurnal de Chişinău, Chişinău, 2007, Septembrie 04
Păduraru, Pavel, interviu cu Elena Frunze: ,, A noastră e lumea tăcerii, nu cea a revoluţiilor’’, în Timpul, Chişinău, 2007, Septembrie 03
Rurac,Nicolae, Saloanele Moldovei 2007, Ediţia a XVII-a, în Zile şi nopţi, Сhişinău, 2007, nr.9, Septembrie. – pg. 32-33
Tornia, Nelly, Ah, vernisaj ... Sprint ulitok?, în Kişinevskie novosti, Chişinău, 2007, Septembrie 07GUŢU, Maxim
E-Mail: maxim_gutu(a)yahoo.com

Născut la 17 Iulie 1985 în Kiev, Ucraina

CONTACT Domiciliu: str.Calea Ieşilor, bl. 61/1, apt.35, Chişinău, MD-2069, Republica Moldova
Tel: (+3732) 746222, 750477
GSM: (+373) 069458769
E-mail: maxim_gutu@yahoo.com
FORMAREA
1996-2004 Liceul Republican de Arte Plastice Igor Vieru, clasa profesorilor: Olga Guţu, Leonardo Guţu,
1996-2005 Chişinău, Republica Moldova
2004, până la zi, Student, Universitatea Naţională de Arte, clasa profesorilor: Ion Stendl, Cosmin Păulescu, Bucureşti, România

EXPOZIŢII REPREZENTATIVE
2000 – Expoziţie/concurs TheXIIth International Biennale of Children and Youth Graphic Art,Torun,Polonia
2001 – Expoziţia Bursierii Primăriei Municipiului Chişinău, Sala cu Orgă, Chişinău
2001 – Expoziţie/concurs The XI th International Competition of Children and Youth Art Creativity Always Green, Always Blue, Torun, Polonia
2002 – Expoziţia Bursierii Primăriei Municipiului Chişinău, Sala cu Orgă, Chişinău
2002 – Expoziţie/concurs Premio Agazzi, Palatul Carrara, Mapello, Italia, Mapello, Italia
2002 – Expoziţie/concurs The XIII th International Biennale of Children and Youth Graphic Art, Torun, Polonia
2003 – Expoziţia Bursierii Primăriei Municipiului Chişinău, Sala cu Orgă, Chişinău
2003 – Noi: Tineretul Creator (Мы, Творческая Молодежь), Выставочный Центр Константин Брынкушь СХ, Кишинэу
2003 – Salonul de primăvară, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
2003 – Expoziţie-concurs The XII th International Competition of Children and Youth Art Creativity Always Green, Always Blue, Torun, Polonia.
2004 – Noi: Tineretul Creator, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
2004 – Liceul "Igor Vieru" –Jubileul de 35 ani de la fondare, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
2005 – Limba noastră cea română, ediţia a XVI-a & Saloanele Moldovei, ediţia a XV-a (ХVI-aя выставка "Наш румынский язык" & ХV- aя выставка "Салоны Молдовы" ), Выставочный Центр Константин Брынкушь СХ, Кишинэу
2005 – Noi: Tineretul Creator (Мы, Творческая Молодежь), Выставочный Центр Константин Брынкушь СХ, Кишинэу
2005 – I ediţie a Concursului Naţional de Pictură şi Sculptură pentru Tineri, Teatrul Naţional Ion Luca Caragiale, Bucureşti, România
2005 – Expoziţia Fragmente de vis şi realitate, lumi reale – lumi virtuale, Galeria Dialog vizual, Bucureşti, România
2006 – Expoziţie-concurs Noi: Tineretul Creator, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
2006 – Îngeri şi sfinţi, Fundaţia Arte e arta, Teatrul de Comedie, Bucureşti, România
2006 – Expoziţie-concurs Salonul de primăvară, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău
2006 – Limba noastră cea română, ediţia a XVI-a & Saloanele Moldovei, ediţia a XV-a (ХVII-aя выставка "Наш румынский язык" & ХVI- aя выставка "Салоны Молдовы"), Выставочный Центр Константин Брынкушь СХ, Кишинэу
2006 – Balcic - Inima Reginei Maria, Fundaţia Arte e Arta, Biblioteca Centrală Universitară Carol I - Sala Profesorilor, Bucureşti, România
2007 – Expoziţie-concurs Saloanele Moldovei, ediţia a XVII-a, Chişinău, RM – Bacău, România
2000 – Diplomă – The XII th International Biennale of Children and Youth Graphic Art, Torun, Polonia
2001 – Medalie, Diplomă – The XI th International Competition of Children and Youth art Creativity Always Green, Always Blue, Torun, Polonia
2002 – Diplomă – Tianjin International Children’s Culture and Art Festival, Tianjin, China
2002 – Medalie, Diplomă – The XIII th International Biennale of Children and Youth Graphic Art, Torun, Polonia
2002 – DiplomăPremio Agazzi, Palatul Carrara, Mapello, Italia
2003 – Diplomă – The XII th International Competition of Children and Youth Art Creativity Always Green, Always Blue, Torun, Polonia
2005 – Diplomă de excelentă – acordată la expoziţia Fragmente de vis şi realitate, lumi reale – lumi virtuale Galeria Dialog vizual, Bucureşti, România
2006 – Diplomă – Expoziţia-concurs Noi: Tineretul Creator, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, Chişinău UAP, Chişinău

BURSE
2001, 2002, 2003, 2004 - bursier în domeniul artei al Primăriei Municipiului Chişinău
TABĂRe DE CREAŢIE
Balcic Inima reginei Maria, Balcic, Bulgaria, iulie 2006, organizator Fundaţia Arte e Arta, Bucureşti, Romînia

LUCRĂRI ÎN COLECŢII
Colecţia bursierilor Primăriei municipiuluiChişinău
Muzeul municipalArta Copiilor, Tianjin, China
Galeria GOPTD, Torun, Polonia
Asociaţia culturală Premio Agazzi, Mapello, Italia
BIBLIOGRAFIE
XII Międzynarodowe biennale grafiki dzieci i młodzieży. Catalog. Toruñ, Издатель Galeria OPTDT, 2000 2000
The XI-th International Competition of Children and youth Art Сreativity "Alwаys Green,Alwаys Blue".Catalog. Toruñ, Издатель Galeria OPTDT, 2001
The XIIIth International Biennale of Children and Youth Graphic Art. Catalog. Toruñ, Издатель Galeria OPTDT, 2002
Maxim Guţu, înPremio Agazzi XVIII. Catalog. Маpello, Италия, 2002
The 12th Competition of Children and youth Art Сreativity "Alwаys Green,Alwаys Blue". Toruñ, Издатель Galeria OPTDT, 2003
Saloanele Moldovei XI. Catalog. Bacău, 2005
Dialog, în Îngeri şi sfinţi. Catalog.Fondatia Arte e Arta. Bucureşti, Editor, Arte e Arta, аprilie, 2006
Balcic Inima reginei Maria. Catalog Fondatial Arte e Arta. Bucureşti, Editor, Arte e Arta, 2006
Saloanele Moldovei XI. Catalog. Bacău, 2006
Saloanele Moldovei XII. Catalog. Chişinău, Editor UAP Rm, 2007, 2007 XII. Catalog. Chişinău, Editor , 2007
Păduraru, Pavel, interviu cu Elena Frunze: "A noastră e lumea tăcrii, nu cea a revoluţiilor", în Timpul, Chişinău, 2007, Septembrie 03
Rurac, Nicolae, Saloanele Moldovei 2007, Ediţia a XVII-a, în Zile şi nopţi, Сhişinău, 2007, nr.9, Septembrie. – pg. 32-34
Toрня, Нелли, Aх, вернисаж... Спринт улиток?, în Kишиневские новостиi, Кишинэу, 2007, сентябрь 07SVERNEI, Igor

E-Mail: igor.svernei(a)gmail.com svernei(a)mail.md

Octombrie 16, 1972, născut
satul Donduşeni, raionul Donduşeni
Republica Moldova
Rezident: str. Hr. Botev 27, ap. 39, Chişinău, MD-2043
Tel: 766496, 766639, 069143195

Formarea
1983-1990 Liceul Republican de Arte Plastice Igor Vieru, Chişinău
1990-1996 Tapiserie, Academia de Teatru Muzică şi Arte Plastice, clasa profesorilor: Andrei Negură, Virgil Tecuci, Veaceslav Damir, Chişinău
2002-2006 Doctorand, conducător ştiinţific dr. Tudor Stavilă, Institutul Studiul Artelor, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova

Consacrarea
1996-1998 Academia de Muzică Teatru şi Arte Plastice, lector, Chişinău
1999-2002 Membru stagiar al UAP
1998-2005 Director, Colegiul de Arte plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău (CAP)
2002 Membru Titular al UAP

Expoziţii personale
2002 Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2003 Carbonart, proiectul Lumină lină, Bahmut, raionul Călăraşi
2005 Academia de Poliţie Ştefan cel Mare, Chişinău
2005 33+(-), Pictură netradiţională / video / obiect / instalaţie / performance, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2006 Curiozitate, Teatrul de operă şi balet, Chişinău

Expoziţii reprezentative
1997-2005 Limba noastră cea română, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
1997-2007 Saloanele Moldovei, Expoziţie concurs de Artă Contemporană, Chişinău – Bacău, România
1997-2006 Autumnală, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
1996-1999 Expoziţie de Artă Plastică, Bucureşti, România
1999 Strasburg, Franţa
1998, 2000, 2002-2007 Saloanele de primăvară, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2000 Hanover, Germania
2002-2007 Noi, tineretul creator, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2002 Expoziţie dedicată aniversării de 115 ani ai Colegiului de Arte Plastice “Aexandru Plămădeală”, Muzeul CAP
2002 Arta nouă, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2003, 2006 Arta contemporană din Republica Moldova – Congresul UAP, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2003 Carbonart, Bahmut, raionul Călăraşi
2004 Acasă. Zilele Culturii Basarabene, Institutul Cultural Român, Bucureşti, România
2004 Carbonart 2004, Proiectul Curiozitate, Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău
2004 Conventul Pictural Internaţional Simon Hollosy, Baia Mare, România
2005 Expoziţie de grafică, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2006-2007 Creanga rusă al arbjhekui creativităţii din Moldova, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2006 Emergenţă, Iaşi, România
2006 Arta contemporană din Republica Moldova, Centrul de Cultură Babel, Utrecht, Olanda
2006 Arta contemporană din Republica Moldova, Centrul de Cultură al Consiliului Europei, Bruxelles, Belgia
2006 30 ani de pictură. Tabăra de creaţie Tescani. Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Bacău, România
2006 Creaţia plastică 2006, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2006 Învăţând, învaţă creaţia, Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi UAP, Chişinău
2007 Tabăra de creaţie Tescani. Galeriile de Artă, Bacău, România

Alte activităţi culturale
1998 Preşedinte, Comisia la Examenele de absolvire, Şcoala de Arte Plastice pentru copii, Teleneşti, Republica Moldova
1999-2007 Coorganizator al epoziţiilor de creaţie a elevilor, Autumnala, Icoanana din sufletul meu, Saloanele de primăvară, De Ziua oraşului Chişinău, Colegiul de Arte plastice Alexandru Plămădeală, Chişinău
1999 Preşedinte, Comisia de Stat la Examenele de absolvire, Colegiul de Arte Plastice, Cahul, Republica Moldova
2000-2003, 2005-2006, Preşedinte, Comisiei de Stat la Examenele de absolvire, Colegiul de Arte Plastice, Soroca, Republica Moldova
2004 Coorganizator, Simpozionul Internaţional de Artă Contentemporană Netradiţională Carbonart, CAP Alexandru Plămădeală, Chişinău
2004 Schimb de experienţă şi documentare, Universitatea de Arte Vizuale Ioan Andreescu, Cluj-Napoca, România
2005 Iniţiator al donaţiei de opere de artă pentru Azilul de bătrâni din s. Plopi, r. Donduşeni
2006 Donator de bani în urma vînzării la expoziţia personală a megalolucrării Curiozitate, la Teatrul de Operă şi Balet, Chişinău, –Casei de Copii, s. Cernoleuca, raionul Donduşeni
2007 Membru al Consiliului penrtu achiziţionarea operelor de artă noi al Minisrerului Culturii şi Turismului, Republica Moldova
2007 Membru al juriului la Saloanele Moldovei, Expoziţie-concurs de Artă Contemporană
Saloanele Moldovei, Chişinău, RM – Bacău, România

Stagii de reciclare
2001 Documentare şi schmb de experienţă la instituţiile de învăţământ artistic din Washincton, New York, San Francisco, Boston, Sakramento, Kleveland, s.a., SUA
2004 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova
Documentare şi schmb de experienţă la Universitatea de Arte Vizuale Ioan Andreescu, Cluj-Napoca, România
2007 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, Republica Moldova

TABERE DE CREAŢIE
2005 Baia Mare, România
2006 Tescani, Bacău, România
2007 Tescani, Bacău, România

PREMII, DISTINCŢII
2003 Diploma specială a juriului, Expoziţia concurs Saloanele Moldovei, Chişinău, R. Moldova-Bacău, România
2004 Premiului Primăriei Municipiului Bacău, Expoziţie Concurs de Artă Plastică Contemporană Saloanele Moldovei, Chişinău, R. Moldova - Bacău, România
2005 Nominalizare a juriului, Expoziţia concurs Saloanele Moldovei, Chişinău, R. Moldova - Bacău, România
2006 Nominalizare a juriului, Expoziţie Concurs de Artă Plastică Contemporană Saloanele Moldovei, Chişinău, R. Moldova - Bacău, România
2007 Premiul I, Expoziţia-concurs Noi tineretul creator

LUCRĂRI ÎN COLECŢII PUBLICE
Muzeul Naţional de Artă al Moldovei
Primăria municipiului Bacău, România
Muzeul de Arte Plastice, Baia Mare, România

LUCRĂRI ÎN COLECŢII PARTICULARE
Albania, Canada, China, Elveţia, Federaţia Rusă, Franţa, Germania, Grecia, Israel, Italia, Moldova, Olanda, România, Statele Unite ale Americii, Turcia, Ucraina

Bibliografie
Autor de texte
Svernei, Igor, Colegiul de Arte Plastice Aleăandru Plămădeală 115 ani, în Literatura şi Arta, Chişinău, 2003, Februarie 20

Monografii / Cataloage / postere / pliante
Igor Svernei, Album-catalog. Cu abordări semnate: Braga Tudor, critic de artă; Ciobanu Constantin I., dr. hab. studiul artelor; Hâncu Liviu, critic de artă; Jaloba Ghenadie – artist plastic; Popescu Leonid, Tâciuc Ghenadie – maeştri în artă; Tudor Stavilă, dr. hab. studiul artelor. Întreprinderea Editorial-Poligrafică Tipografia Centrală, Chişinău, 2002
Saloanele Moldovei VIII. Catalog. Chişinău, 1998
Saloanele Moldovei IX. Catalog. Bacău, 1999
Saloanele Moldovei X. Catalog. Chişinău, 2000
Saloanele Moldovei XI. Catalog. Bacău, 2001
Saloanele Moldovei XII. Catalog. Chişinău, 2002
Saloanele Moldovei XI. Catalog. Bacău, 2004
Saloanele Moldovei XI. Catalog. Bacău, 2005
Saloanele Moldovei XI. Catalog. Bacău, 2006
Saloanele Moldovei XII. Catalog. Chişinău, Editat de UAP RM, 2007
Acasă: Zilele Culturii Basarabene. Poster, Institutul Cultural Român, Bucureşti, România, 2004
Orizont Eminescian II. Pliant pentru expoziţia de la Centrul Academic Eminescu, Chişinău, Editor Centrul Expoziţional "Constantin Brâncuşi" UAP, 2005
Zbârnea, Tudor, Salonul de toamnă, 2005. Concursul Naţional în domeniul Artelor plastice. EdiţiaI. Organizator: Ministerul Culturii şi Turismului al R.M. Catalog. Chişinău, Editura Atelier, 2005
Arta contemporană din Republica Moldova. Catalog, Chişinău, Editura Atelier, 2006
Emergenţă. Poster,Iaşi, România, 2006
Tabăra de creaţie Tescani. Catalog. Bacău, România, 2007
30 ani de pictură. Tabăra de creaţie Tescani. Catalog. Bacău, România,2006

Periodice
Svernei, Igor, Curiozitate 2004, Chişinău, 2005, în Art-Hoc, mai
Grigorean, Elena, Caricatura i natura, în Kishinevskii obozrevatel,Chişinău, 2002, august 22
Migulina, Tatiana, Poliubite peizajista, în Economicescoe obozrenie, Chişinău, 2002, august 23
Popescu, Leonid, Peisaje poietice, în Literatura şi Arta, Chişinău, 2002, august 29
Svernei, Igor, în Moldova Suverană, Chişinău, 2002, septembrie 11
Velicico, Larisa, Ot gobelena k peizaju, în Stolitsa, Chişinău, 2003, aug
Dragnev, Lilia, Spaţiu inexistent, Chişinău, 2003, în Art-Hoc, nr. 27-28, iarna
Bohanţov, Dorina, Reportaj din spaţiu inexistent, Chişinău, 2003, în Art-Hoc, nr.27-28, iarna
Lucaşenco, Denis, Saloanele Moldovei la a XIV-a ediţie, în Atelier, Chişinău, 2004
Conventul pictural internaţionalSimion Hollosy”, Baia Mare, 2004, septembrie 1-14
Hăgan, Noemi, Dacă a cunoaşte este un cîştig, atunci nouă nu ne este de ajuns, în Jurnalul de vineri, (septembrie, 10-16, săptămânal regional Maramureş & Satu Mare), Satu Mare, 2004, septembrie 8
Cazacova, Raisa, Ne pokidai Nadejda; în Delovaia gazeta, Chişinău, 2005, mai 11
Braga, Tudor, Energia act creator, în Moldova, Chişinău, 2005, nr. 3-4
Curiozitate pentru toată lumea..., în Moldova, Chişinău, 2006
Păduraru, Pavel, interviu cu Elena Frunze: ,, A noastră e lumea tăcerii, nu cea a revoluţiilor’’, în Timpul, Chişinău, 2007, Septembrie 03
Rurac, Nicolae, Saloanele Moldovei 2007, Ediţia a XVII-a, în Zile şi nopţi, Сhişinău, 2007, nr.9, Septembrie. – pg. 32-33
Tornia, Nelly, Ah, vernisaj ... Sprint ulitok?, în Kişinevskie novosti, Chişinău, 2007, Septembrie 07