logo

Bienala Internaţională de Gravură, ediţia II, 2011

Bienala Internaţională de Gravurăexpoziţie - concurs
perioada: Mai 26 - 12 Iunie, 2011
organizator: Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Uniunea Artiştilor Plastici RM
Direcţia Cultură a Primăriei municipiului Chişinău
Secţia Grafică a Uniunii Artiştilor Plastici
vernisaj: 26 Mai 2011, ora 16:00
locaţie: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău
Program: 10:00-18:00. Luni închis
harta Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi


Regulament / Formular de participare


Catalog
29 Mai 2011
Proces Verbal
Premiul I Olga Ilieş (R. Moldova)
Premiul II Diana Cibotaru Viziru (R. Moldova)
Premiul III Octavian Micleuşanu (Italia)
Premiul Special Elena Nicolăescu (R. Moldova) Acordat de Poşta Moldovei
Premiul Special Dumitru Pomârlean (R. Moldova) Acordat de Editura Litera
Premiul Special Andrei Railean (R. Moldova) Acordat de Editura Cartier


Regulament

Organizatori:
Ministerul Culturii al Republicii Moldova
Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova
Direcţia Cultură a Primăriei municipiului Chişinău
Sectia Grafică a Uniunii Artiştilor Plastici

au iniţiat organizarea editiei II a Bienalei Internaţionale de Gravura. În perioada 26 mai – 12 iunie, 2011 la Centrul Expoziţional C. Brâncuşi al UAP din bd. Ştefan cel Mare, 3, Chişinău.

Scop:
Bienala de Gravura are ca scop de a demonstra si promova atat tehnicile clasice ale gravurii: acvaforte, gravura în dăltita (taidus), acvatinta, mezzotinto, xilogravura, litogravura, linogravura, serigrafia, cologravura, gravura în carton si alte tehnici de imprimare de autor.


Eligibilitatea:
• Concursul este deschis pentru artiştii plastici si tinerii creatori din tara si de peste hotare. (Lucrările de Licenta nu vor fi admise).
• Se admit toate tehnicile de imprimare (stampe), cu exceptia lucrărilor xerox, foto, grafica de computer.
• Solicitanţii pot înainta maxim patru lucrări realizate în perioada 2005-2011.
• Se acceptă numai lucrări neexpuse anterior în cadrul altor expoziţii şi concursuri.
• Lucrările membrilor titulari si stagiari ai sectiei Grafica se vor admite automat, celelalte lucrări vor fi examinate de Biroul sectiei Grafica.
• Participanţii declară pe propria răspundere că deţin dreptul de exclusivitate asupra lucrărilor. Conform - Anexei 1.
• Participanţii vor achita taxa de participare în valoare de 300 lei la casieria UAP din Moldova. Fondul acumulat va fi folosit pentru editarea catalogului.
Expoziţia va include şi lucrări ale artiştilor invitaţi.
• Artiştii invitaţi pot expune lucrări realizate anterior perioadei indicate în prezentul Regulament.


Procedura:
• Selecţia preliminară va fi efectuată de biroul sectiei Grafica în data de 07 mai 2011 în baza formularelor de participare (însoţite de poze color ale lucrărilor şi poză a autorului) depuse până la această dată. Informaţia transmisă prin e-mail va conţine în titlu „Bienala Gravura-2011”
• Lucrările admise în cadrul selecţiei preliminare pentru concurs urmează a fi expediate organizatorilor prin poştă sau pe alta cale sau depuse personal în perioada 9 mai – 15 mai 2011 la sediul Centrului Expoziţional C. Brâncuşi, bd. Ştefan cel Mare, 3 / tel.: 92-91-01
• Participanţii vor suporta taxele şi cheltuielile de transport tur-retur.
• Lucrările vor fi însoţite de un formular de participare (anexa 1).

Juriul:
Juriul va fi compus din membri titulari ai sectiei Grafică si persoane invitate.
Juriul va nominaliza laureaţii premiilor Bienalei.
Juriul îşi rezervă dreptul de a dispune asupra valorii premiilor.
Rezultatele selecţiei concursului vor putea fi vizualizate pe pagina web a Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova (www.arta.md).

Premiile:
Premiul I –
Premiul II –
Premiul III –
Alte Diplome şi menţiuni.

Date generale:
Organizatorii Bienalei îşi rezervă toate drepturile:
• de a prezenta lucrările în emisiuni TV, în presă, Internet, broşuri, cataloage, video, filme, CD;
• de a utiliza datele personale ale artistului.
Toţi participanţii vor primi gratuit un catalog al Bienalei.
Premiile vor fi înmânate în data de 26 mai 2011, în cadrul ceremoniei de inaugurare a expoziţiei.
După închiderea expoziţiei lucrările vor fi ridicate in termen de 7 zile.
Lucrările participanţilor din străinătate, (după expozitie) vor fi returnate prin poştă de către organizatori.
Formularele de participare pentru Bienala Internaţională de Gravura-2011 cu fotografii color
(cu inscripţia Bienala Chişinău 2011) vor fi trimise pe adresa:


Centrul Expoziţional C. Brâncuşi UAP din bd. Ştefan cel Mare, 3, Chişinău, Republica Moldova.

Relatii:
Valeriu Herța
Mob: (+373) 69091172
Tel.: (+373) 928266
Fax UAP: (+373) 245024
e-mail:
grafica.uap@gmail.com