logo

Florentin LEANCĂ: URME ŞI UMBRE

Florentin LEANCĂ: URME ŞI UMBREexpoziţie personală
perioada: Noiembrie 30 - 18 Decembrie, 2011
organizator: Uniunea Artiştilor Plastici din RM
vernisaj: 30 Noiembrie 2011, ora 15:00
locaţie: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău
Program: 10:00-18:00. Luni închis
harta Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi


Curriculum Vitae
Pagina personală
Invitaţie
Poster
Bibliografie: Urmele şi umbra din viaţa noastră (Haralambie MORARU, Literatura şi Arta, nr. 49 (3458), 8 decembrie 2011)Florentin Leancă: de la aparenţe către esenţe

În răstimpul avansării pe treptele învăţământului artistic – de la cel mediu până la cel superior, Florentin Leancă şi-a relevat calităţile şi capacităţile creatoare prin curajul de a participa la manifestările artistice de anvergură. De la început se face remarcat prin orientarea către originalitate în configurarea lucrărilor, graţie includerii în structura/textura limbajului său plastic a modalităţilor netradiţionale de exprimare. În efect, curând, breasla plasticienilor profesionişti îl cooptează şi îi incumbă un rol de răspundere în organizarea procesului creator contemporan, inclusiv, la asigurarea schimburilor interculturale. Faptul de a fi fost plasat pe prima linie, îl obliga, în mod ineluctabil, să răspundă exigenţelor axiologiei artei. În atare context, în planul evoluţiei personale a artistului, s-a produs o mutaţie, care reflectă tendinţa de a reveni la valorile intinseci modalitătilor de interpretare realistă.

Apelând la lucrări/tablouri concrete ale plasticianului, distingem traiectul devenirii identităţii sale: de la date empirice, la îndemâna oricui, până la altitudinea valorilor spirituale, a realizărilor creatorului. De exemplu, în Paştele Blajinilor, satul Vărvăreuca prezenţa omului poate fi doar o proiecţie a spectatorului, abia perceptibilă, iar în Ziua corului. Teatrul de Operă şi Balet, figuraţia umană este formalizată plastic şi este tratată ca element firesc al armoniei cosmice. Unitatea ideatică, de la tablou la tablou, este diferenţiată şi tratată plastic în consonanţă cu evoluţia artei contemporane.

Tudor Braga, critic de arte