logo

Intervenţii

INTERVENŢIIexpoziţie
perioada: 19 - 31 iulie, 2007
organizator: Asociaţia Oberliht
locul: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi
vernisaj: 19 Iulie 2007, ora 18:00


INTERVENŢII 2CUZMENCO Victor
Uzarea realităţii

Dacă privim realitatea de la dimensiuni cosmice, pană la microdimensiuni, observăm că ea tot timpul se uzează. Eu în fotografiile expuse , fixsez această idee pe fragmentele arhitecturale ale oraşului Chişinău. Această lucrare se priveşte, mai degrabă, ca un triptic, unde partea centrală reprezintă o verigă de legătură, fiind parte independentă redând tripticului o anumită narativitate.

GARŞTEA Victor
David ştia că oraşul putea fi atacat de barbari şi încerca să urgenteze lucrările de fortificare. Zilnic sute de oameni munceau la construcţie, dar zidurile de piatră se ridicau cu greu. Avea nevoie de mai multe forţe, de mai mulţi oameni, de mai mulţi bani. David a cotropit oraşele vecine; robii munceau din greu ţi mureau sleiţi de puteri. în ziua în care a fost zidită ultima piatră David a aflat că Pamîntul e rotund iar Soarele apune ca să răsară a doua zi.


GAMARŢ Andrei
Tvision

TV-ul ne relaxează fiindcă noi obişnuim să credem că el este o ficţiune, în realitate el dublează viaţa noastră. TV-ul este un manechin de plastic care stă într-o vitrină luminoasă şl ne copie orice mişcare, orice expresie, orice obsesie sau fobie, Noi ne putem folosi de acesta viaţă mimată, începând să credem în ea, şi toate pentru a trece dincolo. Aceste procese psihice nu sunt controlabile, e ca şi cum am fi nimerit fa teritoriul visului reprezentat vizual, cu care ajungem la un moment dat să ne identificăm. Realitatea de dincolo de ecran ne absoarbe ca o moarte în care noi nu ne mai simţim corpurile fizice, cu toate astea continuăm să trăim în alte corpuri digitale mult mai flexibile şi mal pline de viaţă, fiindcă viaţa digitală îmbracă nenumărate forme şi expresii de care suntem privaţi ca urmare a unor împrejurări.
1. TV-ul nu lasă loc pentru refexivitate, este imediat, lipsit de o comunicare susţinută, aum se întâmpla în viaţa reală,
2. c un flux continuu cuprinzând o selecţie riguroasă de informaţie/imagine ce acoperă un spectru larg de problematici, referinţe culturale, bine ordonate, informaţi voalate ou trimiteri la subconştientul nostru.
3. în esenţă însă realitatea TV asimilată de noi poartă un caracter haotic, creierul nostru face legătura între informaţii de diferit ordin, operând cu logica acolo unde nu e cazul, manifestând emotivitate acolo unde nu e cazul.
4. o informaţie/imagine digitală scoasă din context, trece in planul esteticului, astfel deconstrucţia TV nu poate fi decât Ironică.

BRUMA Mihai
Poluarea luminii

Poluarea luminoasa reprezintă cantitatea de lumina artificiala care luminează cerul. Această poluare este cancerul astronomiei - şi nu numai!- deoarece are loc o iluminare a cerului nocturn de către sursele de lumină artificială, care se datorează în mare parte designului prost al lămpilor de iluminat public, care aruncă o parte din lumină direct în sus, înspre cer. Teoretic, noaptea cea mai scurtă este cea a echinocţiului de vară (21/22 iunie), iar cea mai lungă - a echinocţiului de iarnă (21/22 decembrie).în realitate, în multe părţi ale lumii ea este însă pe cale de dispariţie. într-adevăr, lumina artificialii a pătruns peste tot şi s-a impus pretutindeni. Efectele sistemelor de iluminat invadează totul, creînd impresia că noaptea este abolită, confiscată de claritate. Fenomenul este cvasiplanetar, numai regiunile deşertice fiind în mod real cufundate în noapte.

Lumina prea puternică şi prost gestionată nu este însă numai expresia unei risipe de energie, dar influenţează negativ mediul, tulburînd somnul a milioane de oameni şi afectînd negativ ritmul vegetaţiei


DRAGANOVA Diana
Poarta spre infinit

Oraşul structurează spaţiul în mod relaţional; obiectele care fac parte din el dispun de o destinaţie individuală. Implicîndu-se conştient şi direct, artistul are capacitatea de a rupe legătura logică dintre aceste spaţii şi timp, astfel că orice symbol sau marcă atribuită unui obiect creează un nou lanţ de asocieri si relaţii, modificînd spaţiul spre o nouă imagine.

BOUROŞ Ludmila
Fostul gigant al economiei moldoveneşti

Uzina ALFA - una din fostele mîndrii ale Moldovei, şi-a pierdut astăzi practice totalmente din valoarea sa iniţială transformîndu-se şir lung de mici întreprinderi individuale care abia supravieţuiesc.US Vladimir
Identitate corporativă: TOPAZ-САЛЮТ

FRANCOVA Irina
Ey sunt


- Tăticule, da oameni sunt?
- Nu, fecioraşule.
- Da acesta cine-i?
- Cine, cine Batman în manto!

КУЗЬМЕНКО Макс
Необратимость движения

Впервые положение об относительности механического движения было высказано в 1638 одним из основоположников современного естествознания Галилео Галилеем в его труде «Диалог о двух основных системах мира птоломеевой и коперниковой». Там же сформулирован один из фундаментальных принципов физики принцип относительности. Галилей использовал наглядный и образный метод изложения. Он писал, что находясь «в помещении под палубой корабля» и проводя опыты и наблюдения над всем, что там происходит, нельзя определить, покоится ли корабль, или же он движется «без толчков», то есть равномерно и прямолинейно. При этом подчеркивались два положения, составляющие суть принципа относительности:
1) движение относительно: по отношению к наблюдателю «в помещении под палубой» и к тому, кто смотрит с берега, движение выглядит по-разному;
2) физические законы, управляющие движением тел в этом помещении, не зависят от того, как движется корабль (если только это движение равномерно). Иначе говоря, никакие опыты в «закрытой кабине» не позволяют определить, покоится кабина или движется равномерно и прямолинейно.
Таким образом, Галилей сделал вывод, что механически движение относительно, а законы, которые его определяют, абсолютны, то есть безотносительны. Эти положения коренным образом отличались от общепринятых в то время представлений Аристотеля о существовании «абсолютного покоя» и «абсолютного движения».

SPRINCEANĂ Emanuela
Dumnezeu n-a murit. Noi L-am pierdut din vedere. I
L-am pierdut în cutiile de locuit printre isterice buletine de ştiri şi blocuri publicitare extenuante. L-am pierdut printre ambuteiaje interminabile şi consumism abulic, printre pseudoocupaţii şi pseudoevenimente.
Am căutat dumnezei comozi, utili, vagi, am făcut afirmaţii gratuite. L-am politizat pe Dumnezeu, L-am mitropolizat, L-am comercializat şi L-am scos din sufletele noastre. I-am uitat numele.
Fără Dumnezeu sîntem pseudooameni.

IURAŞCO Vitalie
Spaţii mari

Spaţii pustii
Spaţii neutilizate
În municipiul Chişinău se atestă o creştere a degradării mediului din cauza insalubrităţii teritoriului şi scurgerilor de apă uzată din reţele de canalizare. Situate în diferite cartiere ale oraşului, aceste suprafeţe au fost şi continuă să fie reconstruite şi amenajate de către autorităţile locale şi ale întreprinzătorilor.
Spaţii pentru oameni
Spaţii fără oameni
Spaţii folosite de furnici