logo

Congresul 18 al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova

În atenția tuturor membrilor titulari și stagiari ai Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
Vineri, 2 Decembrie 2011, începând cu ora 09:00, în incinta Centrului Expozițional C. Brâncuși, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 3, Chișinău, își va desfășura lucrările
Congresul (Adunarea Generală) UAP.Ordinea de zi:

1. Raportul de activitate a Consiliului UAP
pentru perioada noiembrie 2009 – noiembrie 2012
Raportor – Jaloba Ghenadie, Președinte
2. Raportul de activitate al Comisiei de Cenzori
pentru perioada noiembrie 2009 – noiembrie 2012
3. Dezbateri asupra rapoartelor
4. Alegerea Comisiei de Supraveghere a UAP
5. Diverse


Administrația UAP