logo

Congresul Ordinar al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova

Adunarea Generală UAP
s-a desfăşurat la 4 Mai 2012
locaţie: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi


Congresul X (XX) al Uniunii Artistilor Plastici din Republica Moldova

Mun. Chisinau, 4 mai 2012

Ordinea de zi:
1. Raportul de activitate a Consiliului UAP pentru perioada 2009 – 2012. Raportor – Jaloba Ghenadie, Președinte UAP RM
2. Raportul de activitate al Comisiei de Cenzori pentru perioada 2009 – 2012
3. Dezbateri asupra rapoartelor menţionate mai sus (1 şi 2)
4. Alegerea noii conduceri ai UAP RM
5. Alegerea Comisiei de Supraveghere a UAP RM
6. Diverse

Dupa prezentarea rapoartelor anuntate în ordinea de zi au urmat dezbateri pertinente.
Au luat cuvântul: Bolboceanu Dumitru, Braga Tudor, Childescu Emil, Ermurache Alexandru, Fusu Sergiu, Gherman Petru, Hâncu Liviu, Mihailicenco Sava, Mudrea Andrei, Mungiu Mihail, Munteanu Gheorghe, Negura Andrei, Peicev Dumitru, Plamadeala Grigorie, Rurac Nicolae (Anatol), Sabmburic-Pruteanu Elena, Zamsa Simion, Zbârnea Tudor.
Apoi, s-a procedat la alegerea noii conduceri ai UAP RM şi a Comisiei de Supraveghere a UAP RM.

A. ALEGEREA NOII CONDUCERI AI UAP RM
I. Pentru funcţia de Preşedinte UAP au fost propuse două candidaturi:
1. JALOBA Ghenadie
2. RURAC Anatol

II. Pentru calitatea de membru în Cosiliul UAP au fost propuse urmatoarele candidaturi:
a) Secţia Pictură

1. BACHIŢCHI Veaceslav
2. BOLBOCEANU Dumitru
3. BREAZU Florina
4. CIOBANU Anatol
5. COBZAC Victor
6. DANILIŞIN Anatol
7. DIDIC Vasile
8. GHIMPU Anatol
9. GUŢU Leonardo
10. HÂNCU Liviu
11. HRISTOV Victor
12. JABINSCHI Valeriu
13. LUPU Iurie
14. MIHAILICENCO Sava
15. MIREANU Mihai
16. MUNGIU Mihai
17. MUNTEANU Gheorghe
18. PEICEV Dumitru
19. SAMBURIC Elena
20. ZBÂRNEA Tudor

b) Secţia Arta Decorativă
1. AJDER Ecaterina
2. LEANCĂ Florentin
3. NEGURĂ Andrei

c) Secţia Grafică
1. COJOCARI Oleg
2. CUROŞ Nicolae
3. FABIAN Tudor
4. GARŞTEA Elena
5. HERŢA Valeriu
6. SEVERIN Ion

III. Pentru calitatea de membru al Comisiei de cenzori ai UAP au fost propuse urmatoarele candidaturi:
1. COLÎBNEAC Alexei
2. MALCOCI Vitalie
3. SECRIERU Valentina
4. ŞUGJDA Svetlana

IV. Comisia de numărare a voturilor:
1. BOTIN Tudor, preşedinte
2. DAMAŞCAN Igor
3. MIREANU Mihai
4. MUNGIU Mihai
5. SECRIERU Valentina, secretar
6. VIERU Roland

A (2). În urma scrutinului legat de ALEGEREA NOII CONDUCERI AI UAP RM concurenţii au acumulat numărul de voturi precum urmează:
I. Pentru functia de Preşedinte UAP au fost propuse două candidaturi:
1. JALOBA Ghenadie ............ 120
2. RURAC Anatol ................. 75

II. Pentru calitatea de membru în Cosiliul UAP au fost propuse urmatoarele candidaturi:
a) Secţia Pictură

1. BACHIŢCHI Veaceslav ....... 81
2. BOLBOCEANU Dumitru ..... 97
3. BREAZU Florina ................. 54
4. CIOBANU Anatol .............. 39
5. COBZAC Victor ................. 102
6. DANILIŞIN Anatol ............. 71
7. DIDIC Vasile ..................... 38
8. GHIMPU Anatol ................ 59
9. GUŢU Leonardo ................ 68
10. HÂNCU Liviu .................... 110
11. HRISTOV Victor .................. 54
12. JABINSCHI Valeriu ............. 68
13. LUPU Iurie ............................ 63
14. MIHAILICENCO Sava......... 77
15. MIREANU Mihai................... 48
16. MUNGIU Mihai..................... 73
17. MUNTEANU Gheorghe......... 37
18. PEICEV Dumitru.................... 72
19. SAMBURIC Elena.................. 66
20. ZBÂRNEA Tudor................... 70

b) Secţia Arta Decorativă
1. AJDER Ecaterina..................... 98
2. LEANCĂ Florentin................ 131
3. NEGURĂ Andrei................... 107

c) Secţia Grafică
1. COJOCARI Oleg..................... 121
2. CUROŞ Nicolae......................... 37
3. FABIAN Tudor........................ 113
4. GARŞTEA Elena....................... 84
5. HERŢA Valeriu........................ 122
6. SEVERIN Ion............................. 88

III. Pentru calitatea de membru al Comisiei de cenzori ai UAP au fost propuse urmatoarele candidaturi:
1. COLÎBNEAC Alexei.................. 171
2. MALCOCI Vitalie...................... 173
3. SECRIERU Valentina................. 178
4. ŞUGJDA Svetlana....................... 165

IV. Comisia de numărare a voturilor:
1. BOTIN Tudor, preşedinte
2. DAMAŞCAN Igor
3. MIREANU Mihai
4. MUNGIU Mihai
5. SECRIERU Valentina, secretar
6. VIERU Roland


B. COMPONENŢA CONDUCERII UAP RM alese la Congresul UAP RM 2012
JALOBA Ghenadie, preşedintele UAP RM
BOLBOCEANU Dumitru, vicepreşedintele UAP RM

Consiliul de conducere UAP RM
BAKIŢKII Veaceslav, plastician, secţia Pictură
BALAN Petru, preşedintele secţiei Scenografie
BRAGA Tudor, preşedintele secţiei Critică de artă
COBZAC Victor, plastician, secţia Pictură
COJOCARI Oleg, plastician, secţia Grafică
DANALINŞIN Anatol, plastician, secţia Pictură
ERMURACHE Alexandru, preşedintele secţiei Grafică
FABIAN Tudor, plastician, secţia Grafică
FUSU Sergiu, preşedintele secţiei Pictură
HÂNCU Liviu, plastician, secţia Pictură
HERŢA Valeriu, plastician, secţia Grafică
JALOBA Ghenadie, preşedintele UAP RM
LEANCĂ Florentin, plastician, secţia Arte decorative
MIHAILICENCO Sava, plastician, secţia Pictură
NEGURĂ Andrei, plastician, secţia Arte decorative
PALII Victor, plastician, sef al filialei Bălţi UAP RM
PEICEV Dumitru, plastician, secţia Pictură
TECUCI Virgil, preşedintele secţiei Arte decorative
ZDERCIUC Ion, preşedintele secţiei Sculptură

Comisia de cenzori ai UAP RM
COLÎBNEAC Alexei, plastician, secţia grafică
MALCOCI Vitalie, plastician, secţia Critică de artă
SECRIERU Valentina, plastician, secţia Arte decorative
ŞUGJDA Svetlana, plastician, secţia Arte decorative

Comisia de supraveghere a UAP RM
COŢOFAN Sergiu, plastician, secţia Pictură
GRECU Ioan, plastician, secţia Sculptură
MARIAN Ana, plastician, secţia Critică de arte
Reportaj foto: Igor ZeninUniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova


Consiliul de Conducere al Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova
GRUPUL DE LUCRU PRIVITOR LA REVIGORAREA PUBLICATIEI UAP RM (GLPRP UAP RM)


Proces verbal nr. 1
privitor la şedinţa
Grupului de lucru legată de revigorarea publicaţiei UAP RM

Chişinău, 24 Mai 2012


Pornind de la faptul că Consiliul de Conducere al Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova (CC UAP RM), ales la Congresul Uniunii Artiştilor Plastici din Republica Moldova din 04 mai 2012, convocat în primă şedinţă la 22 Mai 2012 [a se vedea Procesul verbal nr. 6 al şedinţei CC UAP RM, punctul 5.4 al ordinei de zi], a hotărât că din şirul de probleme abordate la lucrările numitului congres, – concret, asupra celei legate de examinarea şi organizarea revigorării publicaţiei UAP RM, de a crea un grup de lucru (GLPRP UAP RM): Braga Tudor (1), Cojocari Oleg (2), Ermurache Alexandru (3), Fabian Tudor (4), Hâncu Liviu (5), Herţa Valeriu (6), Mihailicenco Sava (7), căruia i se incumbă să examineze şi să formuleze propuneri tranşante pentru următoarea şedinţă a CC UAP RM, de la 05 Iunie 2012.

Constatâm, că membrii numitei GLPRP UAP RM au convenit să se întrunescă în primă şedinţă la 24 Mai 2012, la ora 09:00, la Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, real la numita şedinţă s-au prezentat: Braga Tudor (1), Cojocari Oleg (2) şi Mihailicenco Sava (3).

Cojocari Oleg a prezentat unu model de publicaţie periodică privitor arta plastică – din Federaţia Rusă – Anuarul UAP FR, anul 2009; iar Mihailicenco Sava, a prezentat 3 nr. a modelului de publicaţie periodică privitor arta plastică – din RM.

În condiţiile lipsei de cvorum ineluctabil convocării GLPRP UAP RM, s-a decis a tatona persoanele componente în grupul vizat spre a covoca, eventual Luni, 28 Mai o nouă şedinţă.


Braga Tudor
Cojocari Oleg
Mihailicenco Sava