logo

Congresul XXIV al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova

La 26 mai 2017, ora 9:00, în Sala mare a Centrului Expozițional „Constantin Brâncuși” va avea loc Congresul XXIV al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Vă invităm să ne onorați cu prezența Domniei Voastre.

Ordinea de zi:
1. Raportul de activitate al Consiliului de Conducere al Asociației Obștești Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
2. Raportul de activitate al Comisiei de Cenzori al Asociației Obștești Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
3. Raportul de activitate al Comisiei de Supraveghere al Asociației Obștești Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova.
4. Dezbateri pe marginea rapoartelor.
5. Aprobarea modificărilor la Statutul UAP.
6. Diverse