logo

Peisaj

Peisajexpoziţie reprezentativă
perioada: 12 - 23 Aprilie, 2007
organizator: Asociaţia Oberliht
locul: Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi
vernisaj: 12 Aprilie 2007, ora 18:00

Curator: Us Vladimir


Proiectul Peisaj este o revenire critică asupra limbajului şi modalităţilor de reprezentare utilizate de diverşi artişti care în scopul propulsării mesajului său apelează la un gen de artă considerat deja clasic.

Această propunere curatorială este o încercare de a demistifica genul de artă peisaj ce a devenit clişeu pentru artistul autohton, şi, care, într-o oarecare măsură, a fost ’naţionalizat’, figurînd în programul diferitor instituţii cum ar fi Muzeul Naţional de Artă a Moldovei (expoziţii tematice), Centrul pentru Artă Contemporană, Chişinău (tabăra anuală CarbonART), Liceul Republican-Internat de Arte Plastice „Igor VIERU” (practica de vară) şi alte structuri printre care se numără ‘cîmpul minunilor’ (squarul de pe lîngă Teatrul Eminescu), biblioteci şi centre medicale (expoziţii).

Practicat în permanenţă de către toate generaţiile de artişti, fie cu ocazia organizării unor tabere de creaţie sau plecări la studii în afara oraşului, sau fiind vorba despre compoziţii tematice realizate în cadrul programei de învăţămînt artistic, acest gen de arta îşi impune tot mai mult prezenţa sa în mentalitatea colectivă atît a cercurilor artistice cît şi a publicului larg.

Mai mult decît atît, artistul contemporan, odată ce a trecut prin procesul de educaţie artistică din Moldova, însuşeşte un fel anume de a vizualiza lucrurile care ţine neapărat de acele cîteva genuri de artă promovate în spaţiul cultural local, printre care se numără şi peisajul.

Proiectul Peisaj urmăreşte să ofere o imagine a timpurilor noastre în proces de transformare, iar pe de altă parte pune la încercare viabilitatea acestui gen de artă în contextul artei contemporane.

Cum se modifică peisajul din jurul nostru / dacă cadrul urban local presupune o dezvoltare a acestuia / cultura rurală, ecologie şi globalism / importanţa grădinei din jurul casei / oare e urîtă natura de la sine? / problema picturii prin verde sau reducerea peisajului la un exerciţiu de culoare / estetic şi frumos / peisaj(comoditate vs. peisaj(medium, după W. J. Tom MITCHELL / potenţialul său de reflecţie şi reprezentare a problemelor contemporane / dezvoltarea acestui gen de artă, sunt citeva motive abordate în cadrul proiectului Peisaj.

Fiind unul din genurile de artă practicat pe larg de artiştii autohtoni proiectul va căpăta o dezvoltare prin bifurcare, în viitor fiind preconizate alte două expoziţii ce vor prezenta într-o perspectivă similară genul portretisticii şi cel al naturii statice.

Proiectul Peisaj inaugurează acest ciclu de expoziţii şi propune publicului să cunoască creaţia mai multor generaţii de artişti din Moldova şi din alte ţări pentru care acest gen de artă a prezentat sau prezintă un interes deosebit.

Unul din compartimentele expoziţiei este alcătuit din opere de artă realizate între anii 1904 – 2005, preluate din colecţia Muzeului Naţional de Artă a Moldovei şi colecţii particulare, autorii cărora, marea lor parte, nu mai sunt printre noi. Un alt compartiment prezintă lucrări ce aparţin elevilor Liceului Republican-Internat de Arte Plastice "I. Vieru" din Chişinău, programul căruia oferă studiului naturii un loc aparte. Cealaltă parte a expoziţiei este dedicată creaţiei contemporane reprezentînd artişti din Bulgaria, Franţa, Germania, Moldova şi Statele Unite ale Americii cu lucrări realizate în ultimii 3-5 ani şi lucrări noi.PROGRAM | 12 - 23 Aprilie 2007

12 Aprilie 2007
Vernisarea expoziţiei Peisaj
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău
sala mică | ora 18:00

18 Aprilie 2007
Masa rotundă Dealurile Moldovei. Peisaj şi implicaţiile sale sociale
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău
sala mică | ora 17:00

23 Aprilie 2007
Clubul Literar Peisajul poeziei tinere
Centrul Expoziţional Constantin Brâncuşi, UAP
bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 3, Chişinău
sala mică | ora 18:00