logo

Regulament. Expoziția-Concurs de Artă Contemporană AUTUMNALA – 2022

 

Sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Organizatori:

Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova.

Parteneri:

Ministerului Culturii al Republicii Moldova

Direcția Cultură a Consiliului municipal Chișinău

 

Scopul manifestării:

Decernarea Premiilor Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova (pentru anul 2022) în cadrul Expoziției-Concurs de Artă Contemporană AUTUMNALA – 2022 își propune să aprecieze cele mai valoroase creații ale artiștilor plastici membri titluri și stagiari ai UAP din RM, elaborate pe parcursul anului 2022, să ofere publicului iubitor de artă opera celor mai valoroși artiști contemporani, să promoveze creațiile și valorile artei profesioniste.

 

 • Condițiile de participare:
 • Expoziția este deschisă pentru artiștii plastici – membri titulari şi stagiari ai UAP, rezidenți în R Moldova și diaspora.
 • Participanții vor declara pe propria răspundere, că dețin toate drepturile asupra lucrării prezentate la concurs;
 • Cotizația de membru UAP achitată pe anul în curs și să nu aibă datorii față de UAP.
 • Candidații pentru categoria Critică, vor prezenta lucrări dedicate artei contemporane: culegeri de eseuri, monografii, studii critice, curatoriat (toate etapele organizării unei expoziții) – referitoare la expozițiile din cadrul CE. C Brâncuși și MNAM.

 

 • Pentru categoria Premiul Ministerului Culturii al RM și pentru Premiul de Excelență se va lua în considerare întreaga activitate de creație artistică. Nominalizările sunt pentru următoarele categorii:
 1. Premiul Ministerului Culturii al RM. Se acordă membrilor UAP pentru activitate în domeniul artelor plastice şi rezultate deosebite în realizarea unor opere de înaltă ținută artistică.
 2. Premiul Direcției Cultură a Consiliului municipal Chișinău pentru activitate în domeniul artelor plastice şi rezultate deosebite în realizarea unor opere de înaltă ținută artistică.
 3. Premiul de Excelență (pentru întreaga activitate) Se acordă membrilor UAP pentru activitate îndelungată în domeniul artelor plastice şi rezultate deosebite în realizarea unor opere de înaltă ținută artistică.
 4. Premiul pentru Pictură
 5. Premiul pentru Grafică
 6. Premiul pentru Sculptură
 7. Premiul pentru Artă Decorativă
 8. Premiul pentru Scenografie
 9. Premiul pentru Critică/Curatoriat
 10. Premiul pentru Tineret (18-35 ani)

 

Notă: Repartizarea premiilor se face conform deciziei juriului. În cazul în care nu a fost stabilit concurs cu prezența unor lucrări valoroase premiul nu va fi acordat.

 

 • Locul expoziției – Centrul Expozițional Constantin Brâncuși, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 3, Chişinău, Republica Moldova.
 • Lucrările se restituie participanților la sfârșitul perioadei de expunere.

 

 • Cerinţele faţă de lucrări:
 1. În cadrul preselecției un autor poate prezenta juriului maxim 1 (una) lucrare executată în ultimul an.
 2. Artiștii care au trecut preselecția vor expune 1 (una) lucrare în cadrul expoziției-concurs.
 3. În expoziție sunt admise lucrările care nu au mai participat în cadrul altor concursuri.
 4. Lucrarea înscrisă trebuie să demonstreze atât calități tehnice, cât şi estetice.
 5. Lucrările parietale trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni: grafică, pictură minim 60 cm latura mică, maxim 200 cm latura mare, (inclusiv poliptic).
 6. Lucrările tridimensionale trebuie să aibă amprenta la sol de maxim 1,50 m2 şi să fie manipulabile de două persoane.
 7. Lucrările prezentate vor fi marcate corespunzător, pe verso lucrării fiind însemnate următoarele date: autorul, titlul lucrării, tehnică, dimensiuni, anul executării, adresa, telefonul, e-mailul.
 8. Lucrările trebuie să fie prevăzute cu sisteme de prindere pentru expunere, iar în cazul în care suportul este special conceput pentru expunerea lucrării tridimensionale, acesta trebuie să însoțească lucrarea.

 

 • Juriul
 • Juriul va fi compus din minim 11 membri: personalități notorii din domeniul artelor plastice, critici de artă, selectați de către Consiliul de Conducere al UAP din R. Moldova.
 • Juriul se va întruni:
 1. În cadrul dezbaterilor şi avizării lucrărilor promovate la expoziție.
 2. Va nominaliza laureații premiilor după originalul lucrărilor selectate.
 3. Juriul va respinge lucrările care nu corespund cerințelor – criteriilor estetice și tehnice.

 

 • Responsabilităţile organizatorilor:
 • Organizarea expoziției cu lucrările selectate în urma jurizării;
 • Siguranța lucrărilor din momentul primirii acestora, până la returnarea lor;
 • Promovarea expoziției la nivel local şi internațional;
 • Returnarea lucrărilor conform calendarului propus de regulamentul expoziției;

 

 • Responsabilităţile participanţilor:
 • Respectarea tuturor condițiilor de participare.
 • Calendarul expoziţiei:
 • Intervalul de primire a lucrărilor 15 octombrie – 18 noiembrie 2022
 • Vernisaj – 24 noiembrie 2022
 • Perioada de returnare a lucrărilor – 12 – 23 decembrie.
 • Dispoziţii generale:
 • Organizatorii au dreptul de a utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, cataloage, informații personale transmise de către artistul plastic organizatorilor.
 • Lucrările expuse pot fi comercializate pe durata expoziţiei cu acordul autorului şi cu respectarea legislației în vigoare;
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza expunerea lucrărilor care nu corespund cerințelor estetice și tehnice solicitate de regulament;
 • La concurs nu participă lucrările membrilor juriului.