logo

Regulamentul Bienalei Internaționale de Pictură Chișinău - 2023

 

Anexa 1. Formular de participare Descarcă formularul 

 

Organizată sub patronajul Ministerului Culturii al Republicii Moldova

 

Organizatori:

Muzeul Naţional de Artă al Moldovei

Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova

Centrul de Artă  AMPRENTE

 

Parteneri:

Institutul Cultural Român M.Eminescu, Chișinău

Direcția Cultură a Primăriei mun. Chișinău

Fundația  Familia Sturza

Complexul Muzeal Național Moldova din Iași, România

 

Curator: Tudor Zbârnea, Director General al Muzeului Național de Artă al Moldovei

 

În perioada 12 mai - 18 iunie 2023  la Muzeul  Național de Artă al Moldovei va avea loc cea  de a opta  ediție a Bienalei Internaționale de Pictură, Chişinău-2023

 

I. Obiective:

-- reliefarea dinamicii  evoluției domeniului picturii  din ultimii doi ani;

-- prezentarea unui spectru larg de abordări estetice și mijloace ale exprimării vizuale: de la metodele tradiționale la tehnicile și tehnologiile de ultimă oră;

-- evaluarea nivelului artei contemporane din Moldova și identificarea locului acesteia în contextul internațional, motivând totodată  creatorii naționali de artă și stimulând dezvoltarea picturii în toată diversitatea sa; 

-- asigurarea condițiilor  favorabile pentru întâlnirile și dialogurile dintre profesioniști, adepți ai diverselor tendințe și curente ale expresiei artistice din diferite țări, și crearea unei platforme de dezbateri pentru stabilirea unor conexiuni creative.

 

II. Cerințe față de candidați:

--la concurs vor fi admiși artiști plastici profesioniști din Republica Moldova, România și din străinătate, cu vârsta minimă de 21 ani, absolvenți ai Academiilor şi Universităților de Artă;

--candidații vor declara pe proprie răspundere că dețin toate drepturile asupra lucrărilor prezentate la concurs;

-- Formularul Anexa 1 va servi drept Contract intre parti.

 

III. Cerinţe faţă de lucrări:

-- tema concursului este liberă

-- lucrările depuse la concurs trebuie să demonstreze atât calități  tehnice cât și estetice;

-- un artist se poate înscrie la concurs cu max. 2 lucrări executate în perioada 2021-2023;

-- în cadrul preselecţiei un autor poate prezenta max. 5 lucrări;

-- sunt admise doar lucrările care nu au participat în cadrul altor concursuri;

-- dimensiunile lucrărilor: latura mică min. 80 cm, latura mare max. 200 cm.

IV. Termene:

 1. Prezentarea cererii de participare – 01 ianuarie – 15 februarie 2023
 2. Rezultatele preselecției se anunţă prin poşta electronica:

- pentru participanți din străinătate până la 20 februarie 2023

- pentru artiști din Moldova și până la 12 martie 2023.

 1. Livrarea lucrărilor la sediul Muzeului Național de Artă din Chișinău, str. 31 august 1989, nr 115 – până la 01 aprilie 2023.
 2. Jurizarea – 07 - 08 aprilie 2023
 3. Expoziția la Muzeul Național de Artă al Moldovei - 12 mai – 18 iunie 2023
 4. Inaugurarea expoziției și premierea laureaților - 12 mai 2023.
 5. Returnarea lucrărilor autorilor nerezidenți - septembrie 2023.

         

V. Juriul:

Juriul va fi alcătuit din experţi în domeniul artelor plastice din Moldova, România şi din străinătate. Juriul desemnează laureații şi poate interveni asupra valorii premiilor.

 VI. Valoarea premiilor în lei MD:

Marele Premiu – 50 000 lei.

Premiul I – 40 000 lei.

Premiul II – 30 000 lei.

Premiul III – 25 000 lei.

Institutul Cultural Român M.Eminescu, Chișinău – 35 000 lei. 

Premiul Primăriei mun. Chisinău – 30 000 lei.

Premiul Fundaţiei Familia Sturza – 30 000 lei.

 

Trofeul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei Artmuseum.

Trei Diplome de Excelenţă ale Ministerului Culturii al Republicii Moldova.

Alte premii şi diplome

 

Premiile vor fi înmânate laureaților pe 12 mai 2023 în cadrul inaugurării Bienalei.

Laureații Bienalei vor fi invitați pentru 3 zile la Chișinău pentru a participa la Gala de premiere. Cheltuielile de masă și cazare (3 nopți) vor fi asigurate de organizatori.

 

În afară de premiile în bani şi diplome:

 1. Câștigătorul Trofeului Muzeului Național de Artă al Moldovei Artmuseum va primi invitaţia pentru organizarea unei expoziții personale la Muzeul Național de Artă al Moldovei
 2. O selecție de 80 de lucrări va fi itinerată la Palatul Culturii din Iași, România, în perioada iunie-iulie 2023.

           

VII. Dispoziţii generale:

 1. Organizatorii au dreptul:

 -- de a  utiliza imagini ale lucrărilor în cadrul programelor TV, în presa scrisă, internet, cataloage, pliante, filme şi în cadrul altor purtători de informaţie;

-- de a utiliza informaţia personală transmisă de artist;

 1. Lucrările premiate vor intra în colecțiile publice:

-- Muzeului Naţional de Artă al Moldovei – Marele Premiu, Premiile I,II,III 

(http:// www.mnam.md);

-- Pinacotecii Primăriei  mun. Chișinău;

-- Fundației Familia Sturza. (http://fundatiasturza.md)

-- Institutului Cultural Român M.Eminescu, Chișinău.

 1. Preselecția lucrărilor se face începând cu data de 1 ianuarie 2023, pe baza formularelor trimise de participanți prin poșta electronică sau prin orice alt mijloc de transmitere a informaţiei, însoțite de imaginile color ale lucrărilor, caracteristicile lor de bază și poza autorului. Deciziile privind admiterea la concurs sunt comunicate candidatului în timp util. Deciziile nu se comentează, nu pot fi supuse contestațiilor, iar portofoliul rămâne in arhiva organizatorului.
 2. La concurs sunt admiși autorii/candidații care:

-- au primit invitaţie oficială de la organizatori cu indicația titlurilor/titlului  lucrărilor (lucrării) care au trecut faza de preselecţie;

-- au achitat taxa de participare de 120 euro (in cazul nerezidenților Republicii Moldova);

-- au livrat la timp lucrările selectate de organizatori.

 1. Când un candidat îndeplineşte toate condiţiile de la punctul 4, cap. VII al prezentului Regulament, acesta devine participant la concurs.
 2. Nerespectarea a cel puţin uneia dintre condițiile punctului 4, cap. VII, va duce în mod automat la excluderea candidatului din concurs.
 3. La concurs nu participa lucrările:

-- artiştilor invitaţi;

-- membrilor Juriului;

-- membrilor comitetului de organizare;

-- lucrările care au ajuns la destinație după 01 aprilie 2023

 1. Artişti invitaţi pot expune lucrări executate înainte de anul 2021.
 2. 9. Organizatorii editează un catalog al expoziției, în care va fi prezentat fiecare participant cu o lucrare (la latitudinea grupului de lucru) şi informaţii de bază despre artist, prezentate in Formularul de participare.
 3. 10. Fiecare participant la concurs va primi un exemplar al catalogului Bienalei.

 

VIII. Cerinţe pentru modul de livrare a lucrărilor:

 1. Greutatea lucrărilor, inclusiv ambalajul, nu trebuie să depăşească 12 kilograme.
 2. Ambalajul trebuie să fie adecvat pentru reutilizare.
 3. În cazul livrării pânzelor rulate, se vor achita costurile pentru achiziționarea sau confecționarea șasiului.
 4. Nu se admite transportarea lucrărilor cu rame fragile sau sub sticlă.
 5. Costurile de transport ale lucrărilor:

-  rezidenților RM tur-retur sunt suportate de către autor;

-  nerezedenţilor - livrarea din contul artistului participant, retur din contul organizatorilor.

 1. Asigurarea lucrărilor pe parcursul transportării rămâne la latitudinea artistului participant.
 2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru livrarea cu întârziere a lucrărilor sau pentru deteriorarea acestora în timpul transportării.
 3. 8. În timp de 10 zile după încheierea expoziției participanții rezidenți sunt obligați să-și ridice lucrările de la sediul Muzeul Național de Artă al Moldovei ( str. 31 August 1989, 115).
 4. Lucrările participanţilor din străinătate vor fi transmise destinatarilor prin poștă în decurs de 60 de zile, după ultimul eveniment.

Formularul de participare, pozele color ale lucrărilor (în format jpg, 300dpi/inch) şi poza autorului (.jpg) pentru catalogul Bienalei, vor fi trimise cu nota „BIP-2023”

prin adresa electronică:  bip.chisinau@gmail.com

sau prin poştă pe adresa:

 

Muzeul Național de Artă al Moldovei

Str. 31 August 1989 , 115,

Chișinău, MD-2012

                                        

Pentru informații suplimentare:

-- site-ul oficial al Bienalei   --  www.bipchisinau.com

-- poşta electronică  -- bip.chisinau@gmail.com

-- FB  https://www.facebook.com/bipchisinau/

 

 

   Anexa 1. Formular de participare 

Prin prezenta declar că sunt autorul exclusiv al lucrărilor asupra cărora am drepturi nelimitate în calitate de autor, neafectate de drepturile oricărei părţi terţe. Îmi dau acordul ca organizatorii concursului să folosească datele mele personale si lucrările mele în modul specificat în Regulamentul Bienalei Internaţionale de Pictură Chişinău-2023 in conformitate cu Legea RM Nr. 133 din 08.07.2011  Privind protectia datelor cu caracter personal.

Data:                                                           Semnătura:

Scurtă notă biografică

Nume:

Prenume:

Data naşterii:

Studii:

Expoziţii relevante:

Premii:

Lucrari in colectii publice (lista desfşurată a muzeelor, colecţiilor publice şi ţărilor în care acestea se află)

Lucrari in colectii particulare (lista tarilor)

Adresa:

Ţara:

Cetăţenia:

Telefon, email:

 

Anexa 2. Pozele color ale lucrărilor (în format jpg, 300dpi/inch). Fiecare lucrare va fi semnată cu urmatoarea informatie: autor, denumire, anul executării, dimensiuni, tehnică. 

 

Anexa 3 Poza artistului  (.jpg)