logo

ION DAGHI

(16.08.1936 - 26.05.2022)

Cavaler al Ordinului Gloria muncii și deținătorul Medaliei de aur Mihai Eminescu în Artele Plastice oferită de România,

 

Prin prezenta, Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, își exprimă profundul regret față de trecerea în neființă la data de 26 mai 2022 a artistului plastic, membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Ion DAGHI.

Ion DAGHI este absolvent al Școlii Republicane de Arte Plastice din or. Chișinău și al Academiei de Arte și Design din or. Harkov, Ucraina. În 1980 devine Membru titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, iar în 1990 devine Doctor în pedagogie și conferențiar universitar. Se lansează în calitate de Învățător de desen la Școala – internat nr. 1 din or. Rîbnița (1959-1962), iar debutul artistic, în spațiul național, se produce în cadrul expoziției republicane a operelor profesorilor din școlile de arte pentru copii în 1969.

Activitatea de creație a fost conjugată cu activitatea didactică în cadrul actualului Colegiu de Arte Plastice Alexandru Plămădeală (1967-1979), Institutului Pedagogic de Stat Ion Creangă. (1979-1992) și Universității Tehnice din Moldova, în toată această perioadă participă la numeroase simpozioane, conferințe științifice și metodice naționale și internaționale, este autorul a numeroase articole, elaborări metodice și manuale pentru studiul coloristicii: Coloristica generală și a compoziției: Compoziția decorativă frontală, Compoziția decorativă volumetrică etc.

„Un mare patriot și cunoscător al creației poetului Mihai Eminescu, a reușit să treacă în pânză și culori de ulei o galerie întreagă de tablouri dedicate marelui poet... Eminesciana. Pânze care vibrează și ating sufletul acolo unde doare picurând balsam pe rănile fiecărui din noi. Culoarea e de o prospețime pe care o simți trăgând aerul în piept și rătăcind prin labirintul eternității. Un alt mare și cunoscut succes, plasticianul Ion Daghi este autorul picturii murale Biosfera din Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Moldova, un concurs internațional unde câștigător a fost tocmai cel de la care se așteptau poate că mai puțin, juriul a pus ochiul pe cel mai bun.” Victor COBZAC (VicCo), Conferențiar Universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, Titularul Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, Maestru în Artă și Poet.

Uniunea Artiștilor Plastici din R. Moldova exprimă condoleanțe familiei, rudelor, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut.

Funeraliile vor avea loc duminică, 29 mai 2022, începând cu orele 10:00 la cimitirul Doina, or. Chișinău.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!